okl 2021 07


okl 2021 06

 

Jest postęp w sprawie klasyfikacji wyrobów fermentowanych w nomenklaturze scalonej! To największy aktualnie problem branży winiarskiej, na który już od 2 lat, zwracali uwagę członkowie Polskiej Rady Winiarstwa. W Polsce ponad 99% produkcji winiarskiej stanowią wyroby fermentowane, do których zalicza się m.in. wina owocowe, cydry i miody pitne. Wino gronowe, mimo dynamicznego rozwoju w ostatnich latach, to ciągle niecały 1%. Prawdziwe poruszenie wśród producentów, już nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej, wywołał projekt uwagi dodatkowej do nomenklatury scalonej, zgodnie z którą duża część produkowanych wyrobów będzie zagrożona przekwalifikowaniem, pod względem akcyzowym, do grupy napojów spirytusowych. Projekt ten zawiera szereg niezdefiniowanych pojęć, napisany jest w sposób bardzo ogólny i  stwarza szerokie pole do subiektywnej oceny czy interpretacji.

 

Sprawa została podjęta przez sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do której o wsparcie zwrócił się Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa. Komisja zdecydowała o opracowaniu dezyderatu poświęconego temu zagadnieniu. Chęć do spotkania i rozmowy ze ZP PRW wyraził wiceminister finansów Leszek Skiba. – Stoimy na stanowisku, że klasyfikacja wyrobów powinna opierać się na prostych i obiektywnych zasadach – parametrach fizykochemicznych, a nie na subiektywnej ocenie organoleptycznej – mówiła Magdalena Zielińska, prezes ZP PRW. – Ustanowienie bardzo precyzyjnych zasad jest w tym przypadku szczególnie istotne, gdyż napoje fermentowane nie są zdefiniowane na poziomie unijnym, a  w każdym kraju członkowskim obowiązują inne przepisy i  wymagania technologiczne oraz różne są tradycje produkcji. Pod koniec maja złożyliśmy w Ministerstwie Finansów swoje uwagi oraz propozycję zapisów. Dostaliśmy informację, że są one gruntownie analizowane przez ekspertów. Jesteśmy gotowi do spotkania i otwarci na merytoryczną dyskusję. Liczymy na poważne potraktowanie problemu oraz wsparcie dla polskich producentów i sadowników.
Kryzys w produkcji fermentowanych napojów winiarskich w Europie, z pewnością przyniesie też konsekwencje dla innych polskich branż.

Rynki Alkoholowe 08/2018

temat 07


degustacja banner