okl 2021 07


okl 2021 06

 

Wśród ogółu Polaków świadomość różnicy pomiędzy winem musującym a szampanem jest wciąż niewielka. Tak wynika z kolejnej tury badań CBM Indicator. Prawie każde wino musujące, jeśli robione metodą naturalną, w istocie jest szampanem, ale tylko nieliczne wina musujące można tak nazwać. Ta oczywista dla ekspertów różnica pozostaje wciąż mało czytelna dla przeciętnego Polaka. Ogromna popularność win musujących spowodowała, że właśnie słowo „szampan” jest najpowszechniej używanym określeniem na każde wino z bąbelkami.

Łyk historii
Wina z Szampanii już w X w. słynęły ze swojej jakości. Miały jednak pewną cechę, którą długo uznawano za wadę. Wino burzyło się w szklankach wytwarzając pianę. Przez wiele lat winiarze z Szampanii próbowali pozbyć się tej „niekorzystnej” właściwości. Nie wiadomo, kto pierwszy wpadł na pomysł, aby zaprzestać walki z bąbelkami i ze słabości uczynić zaletę. Za twórcę szampana uważa się powszechnie zakonnika Dom Pierre’a Perignon. I to jemu przypisuje się opracowanie nowatorskiej metody produkcji wina musującego nazywanej dzisiaj klasyczną. Wielu producentów z innych regionów, zachęconych wielką karierą szampana próbowało powtórzyć jego sukces stosując „methode champenoise” do produkcji swoich win musujących. Tak powstały francuskie crémants, niemieckie sekty, kalifornijskie sparkling wines czy hiszpańska cava. Zagrożeni konkurencją winiarze z Szampanii doprowadzili wówczas do prawnego zakazu stosowania określenia „methode champenoise”. Poza Szampanią można jedynie używać terminu „methode traditionelle”. Do produkcji szampana wolno używać tylko określonych odmian winorośli i wyłącznie z winogron uprawianych w Szampanii, regionie położonym w północno wschodniej Francji

Znajomość marek
Wina musujące i szampany mają ugruntowaną pozycję na naszym rynku. Świadczą o tym wyniki testu znajomości spontanicznej. Według najnowszych wyników badań CBM Indicator, w świadomości Polaków, podobnie jak w minionych latach, dominują 4 marki win musujących: Cic&Cin, Dorato, Carlo Rossi oraz Sowietskoje Igristoje. Cin&Cin znalazł się na pierwszym miejscu uzyskując najwyższy wynik wskazań w teście znajomości spontanicznej (18%), a w teście znajomości wspomaganej uzyskując ponad 50%. Na drugim miejscu rozpoznawalności wyróżnić można markę Dorato, którą spontanicznie wskazuje 15% ankietowanych. Natomiast w teście znajomości wspomaganej marka ta uzyskała 48% wskazań.
Ciekawe jest, że Carlo Rossi nie kojarzy się spontanicznie respondentom z winem musującym. Dopiero po zapoznaniu się z listą marek, respondenci wskazują, że znają to wino musujące. Wynik w teście znajomości wspomaganej jest wysoki, gdyż Carlo Rossi wskazuje niemalże co drugi respondent. Wśród spontanicznych odpowiedzi warto wyróżnić markę Sowietskoje Igristoje, którą samodzielnie potrafi wskazać 16% badanych, ma ona też wysoki wynik w teście znajomości wspomaganej, gdzie uzyskuje niemal 40% wskazań.
Warto zwrócić uwagę, że od kilku lat dużą rolę na polskim rynku alkoholowym odgrywa prosecco, czyli pochodzące z Włoch wino musujące. W sondażu wyróżnić można dwie marki wiodące: Cin&Cin Prosecco oraz Martini Prosecco. Wpływ na tak duży procent wskazań w teście znajomości wspomaganej prawdopodobnie zawdzięczają rozpoznawalności marek.
Inną ciekawą obserwacją jest zwiększająca się z roku na rok rozpoznawalność szampanów. Coraz więcej konsumentów wskazuje na takie marki, jak: Dom Perignon (17% – w teście znajomości wspomaganej, 2% – w teście znajomości spontanicznej) oraz Moët & Chandon (10% – w teście znajomości wspomaganej, 5% – w teście znajomości spontanicznej). Jeszcze kilka lat temu marki te w ogóle nie były wspominane w sondażu. Więcej informacji na temat znajomości marek win musujących znajdziemy na wykresie 1.

indi 1

Konsumpcja i zakupy
Najwyższe spożycie win musujących i szampanów zauważyć można w okolicach Nowego Roku i w karnawale. Wśród najchętniej spożywanych win musujących można wyróżnić Top 5. Na pierwszym miejscu znalazła się marka Dorato (34%). Drugą najczęściej wymienianą marką jest Sowieskoje Igristoje, której spożycie deklaruje co czwarty respondent. Mniej więcej co piąty konsument wybiera Cin&Cin oraz Carlo Rossi. Na piątym miejscu, wybierana przez co dziesiątą osobę, znajduje się marka Martini Asti. Szczegóły obrazuje wykres 2.

indi 2
Bardziej szczegółowe analizy wskazują, że na zakup wina musującego największy wpływ mają 3 czynniki: wysoka jakość (57%), smak (55%) oraz atrakcyjna cena (52%). Co czwarty respondent deklaruje, że duże znaczenie przy wyborze danego trunku mają opinie znajomych oraz przyzwyczajenie. W ocenie badanych na wybór konkretnego wina z bąbelkami nie wpływa promocja (5%) ani reklama (5%). Tak niski odsetek wskazań na promocje może wynikać z faktu, że okres świąteczny zazwyczaj łączy się z kampaniami promocyjnymi.
Konsumenci zapytani o to, jaki rodzaj promocji najbardziej zachęca ich do zakupu danego wina musującego, w najwyższym stopniu są skłonni skorzystać z oferty obejmującej większe opakowanie alkoholu w tej samej cenie. Wybór takiej promocji deklaruje 40% ankietowanych. Drugim najczęściej wskazywanym rodzajem promocji jest niższa cena. Więcej danych na temat czynników, które wpływają na wybór wina musującego oraz najbardziej zachęcającego rodzaju promocji, znajdziemy na wykresach 3 i 4.

indi 3

indi 4

Kolejna XXXVI tura badań rynku napojów alkoholowych w Polsce została przeprowadzona przez Centrum Badań Marketingowych Indicator w grudniu 2018 r. Badaniu poddano reprezentatywną kwotową próbę dorosłych mieszkańców Polski liczącą 1000 osób. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Obecnie CAWI jest jedną z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się metod marketingowych.

Rynki Alkoholowe 12/2019

temat 07


degustacja banner