okl 2021 07


okl 2021 06

 

Badania CBM Indicator potwierdzają, że atrakcyjność opakowania nie jest kluczowym wskaźnikiem, który determinuje respondentów do dokonania zakupu swojego ulubionego gatunku alkoholu. Niezmiennie jak w poprzednich latach wyniki sondażu pokazują, iż dla konsumentów najważniejszymi czynnikami jest smak, jakość i cena produktu. Badania CBM Indicator potwierdzają, że wódki to kategoria, która jest bardzo dobrze rozpoznawana. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie istotnych cech wódek czystych i smakowych, jakie wpływają na zakup danej marki. Przy wyborze wódek czystych respondenci przede wszystkim zwracają uwagę na atrakcyjną cenę (63%), a w drugiej kolejności wysoką jakość (58%). Na trzecim miejscu dla prawie połowy konsumentów istotny jest dobry smak. Te trzy czynniki są również ważne dla konsumentów wódek smakowych, ale kolejność tych czynników pozostaje już inna.

I tak, dla miłośników wódek smakowych na pierwszym miejscu liczy się właśnie smak, taką odpowiedź deklaruje 68% ankietowanych. Na drugim miejscu zwracają oni uwagę na wysoką jakość (63%), a dopiero na trzecim miejscu liczy się atrakcyjna cena (58%). Co czwarty konsument wódek czystych i smakowych przyznaje się, że wybór ulubionej marki to kwestia przyzwyczajenia. Innym czynnikiem jest dostępność alkoholu, którą wskazuje mniej więcej co piąty respondent.
Opakowanie wódek czystych i smakowych nadal pozostaje mało istotnym czynnikiem decydującym o wyborze marki. Na atrakcyjność opakowania wódek czystych zwraca uwagę zaledwie co czwarty konsument. Co ciekawe, atrakcyjność opakowania wódek smakowych jest o 5 p.p. niżej oceniona od wódek czystych, choć można by założyć, że to wódki smakowe będą mieć atrakcyjniejsze i ciekawsze opakowania. Szczegółowy rozkład odpowiedzi dotyczący czynników wpływających na wybór marki wódki czystej i wódki smakowej przedstawia wykres 1.

indi 1
Atrakcyjność opakowania nie tylko w przypadku wódek czystych i smakowych nie jest kluczowym wskaźnikiem, który determinuje respondentów do dokonania zakupu swojego ulubionego gatunku alkoholu. Dla porównania na wykresie 2 przedstawiamy wyniki odpowiedzi dotyczące atrakcyjności opakowania jako istotnego czynnika przy wyborze marki dla różnych kategorii alkoholu.

indi 2
Jak się okazuje, największe znaczenie do atrakcyjności opakowania alkoholu przywiązują miłośnicy koniaków, brandy i winiaków (23%), a także whisky (21%). Butelki, w których sprzedawane są te trunki, przykuwają uwagę kształtem czy tłoczeniami. Również w przypadku amatorów ginu co piąty konsument zwraca uwagę na wygląd butelki przy zakupie trunku. Warto zwrócić uwagę, że zainteresowanie konsumentów atrakcyjnym opakowaniem alkoholu wzrasta z roku na rok. Szczególnie zauważyć można to przy wspomnianych wcześniej wódkach czystych, a także winach i cydrach. Co ciekawe, atrakcyjność opakowania wódek smakowych jest zdecydowanie najniżej oceniona względem wszystkich wymienionych kategorii alkoholi.
Atrakcyjność opakowania często wiąże się z formą promocji danego alkoholu. Podczas przeprowadzania badania poproszono osoby, aby wskazały, jaki rodzaj opakowań promocyjnych najbardziej skłania ich do zakupu wódki czystej i smakowej. Sympatycy wódek czystych oraz smakowych zdecydowanie skłonni są zakupić swoją ulubioną wódkę w zestawie promocyjnym z gadżetem, typu szklanka lub sok. Taką odpowiedź deklaruje 44% smakoszy wódki czystej oraz 42% konsumentów wódki smakowej. Na drugim miejscu pod względem atrakcyjności opakowań promocyjnych wymieniona została ozdobna butelka, na którą dobrze reaguje 23% respondentów kupujących wódki czyste oraz podobny procent konsumentów wódki smakowej. Kolejną dość znaczącą zachętą do zakupu są dla respondentów butelki z limitowanej edycji. Na ich wybór decyduje się 17% klientów spożywających wódki czyste i niemal tyle samo kupujących wódki smakowe. Najmniej atrakcyjnym opakowaniem promocyjnym wódek czystych i smakowych jest ozdobna etykieta. Szczegółowe wyniki dotyczące najbardziej atrakcyjnych opakowań z podziałem na wódki czyste i wódki smakowe przedstawia wykres 3.

indi 3
Konsumenci chętnie wybierają również promocje cenowe. To właśnie cena promocyjna ulubionego trunku zachęca ich do zakupu. Wśród takich rodzajów promocji najczęściej wybieraną jest niższa cena za opakowanie tej samej wielkości. Promocja ta dla miłośników wódek czystych jest na pierwszym miejscu. Odpowiedź tą deklaruje 42% respondentów. Przy wódkach smakowych na taką promocę wskazuje 34% konsumentów. Drugą wybieraną promocją cenową, na którą zdecydowaliby się respondenci, jest zakup większego opakowania alkoholu przy zachowaniu tej samej ceny (37% – wódka czysta, 40% wódka smakowa). Kolejnym rodzajem promocji zachęcającym konsumentów do zakupu wódki czystej i smakowej są wspomniane wcześniej gratisowe dodatki, zdecydowałoby się na nie 26% konsumentów wódek czystych i 30% respondentów wódek smakowych. Szczegółowy rozkład odpowiedzi znajdziemy na wykresie 4.

indi 4

Kolejna XXXVI tura badań rynku napojów alkoholowych w Polsce została przeprowadzona przez Centrum Badań Marketingowych Indicator w grudniu 2018 r. Badaniu poddano reprezentatywną kwotową próbę dorosłych mieszkańców Polski liczącą 1000 osób. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Obecnie CAWI jest jedną z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się metod marketingowych.

Rynki Alkoholowe 10/2019

temat 07


degustacja banner