okl 2021 04


okl 2021 03

 

Według danych CMR, wódka odpowiada za prawie 9% obrotu wartościowego w sklepach małoformatowych do 300 m2, a jej udział w całkowitej liczbie transakcji w małym formacie rośnie. Wódki czyste stanowią blisko 75% udziałów wartościowych w sprzedaży wódki i 6% udziału w całkowitej sprzedaży w sklepach małoformatowych. W ostatnim czasie spadła sprzedaż wódek o zawartości alkoholu co najmniej 40% na rzecz wódek o nieco mniejszej zawartości alkoholu.

W perspektywie ostatnich 12 miesięcy, CMR odnotowuje blisko 5% spadku udziałów wódki o mocy 40% lub większej na rzecz wódki słabszej (o mocy poniżej 40%). Należy podkreślić, że rośnie udział sprzedaży wódek smakowych. Stanowią one ok. 3% udziału w wartości sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2, z czego najwięcej sprzedaje się pojemności do 200 ml. Pojemność 500 ml stanowi zaledwie ok. 25% wartości sprzedaży wódek smakowych. Znaczenie wódek smakowych jest wyższe w spojrzeniu na liczbę transakcji (ponad 40% udziałów w sprzedaży wódki). Najwięcej klientów kupujących wódkę przychodzi po zakupy wieczorem w godz. od 17 do 21. Zdecydowana większość transakcji dotyczy zakupu 1 opakowania wódki. Wódka często współkupowana jest z piwem, napojami gazowanymi i papierosami. Sprzedaż wódek rośnie w weekend, zwłaszcza tych o pojemności powyżej 200 ml. Szczególne znaczenie dla tego segmentu ma sobota.

cmr 1

Rynki Alkoholowe 2/2020

temat 04


degustacja banner