okl 2021 07


okl 2021 06

 

Wódki czyste i smakowe mają długą tradycję na polskim rynku napojów alkoholowych. Kilkusetletnia historia wytwarzania na naszych ziemiach powoduje, że właśnie w Polsce przechowywane są najstarsze europejskie tajemnice przemysłu spirytusowego. Dzięki nim „Polska Wódka” należy do najlepszych i najbardziej cenionych na świecie. Wysoka pozycja tego alkoholu w strukturze światowego rynku jest wynikiem połączenia wielowiekowych tradycji, oryginalności receptur przekazywanych przez pokolenia mistrzów, a także stosowania alkoholu etylowego, produkowanego ze starannie wyselekcjonowanych zbóż czy ziemniaków.

Pierwotnie słowo „wódka” dotyczyło wód leczniczych na bazie alkoholu, jednak od przełomu XV i XVI w. oznaczało również mocny trunek alkoholowy, zwany także gorzałką. Od XV w., kiedy na terenach Polski zaczęto pędzić wódkę z żyta, popularność oraz spożycie tego trunku systematycznie rosły. Gdy nastąpiły zmiany ustroju państwowego, rozwinęła się gospodarka oraz handel, produkowano więcej zboża, a co za tym idzie – również i wódki. I tak spożywanie tego trunku stało się nieodłącznym elementem wszelkiego rodzaju biesiad, uroczystości a także ważną częścią życia towarzyskiego. Nic zatem dziwnego, że wódka pełni do dziś istotną rolę w życiu dorosłego Polaka.
Badania CBM INDICATOR potwierdzają, że wódki to kategoria, która wśród pozostałych alkoholi jest bardzo dobrze rozpoznawalna. W najnowszym sondażu respondenci zostali poproszeni o wskazanie istotnych cech trunków czystych i smakowych wpływających na wybór zakupu danej marki. Wyniki potwierdzają, iż niezmiennie, podobnie jak w poprzednich latach, najważniejszymi czynnikami przy wyborze wódek czystych i smakowych jest smak – zdecydowanie istotny dla 68% respondentów, niezależnie od rodzaju wódki. Druga w kolejności cecha to jakość (64% wskazań dla wódek czystych oraz 63% wskazań dla wódek smakowych). Atrakcyjna cena produktu ma znaczenie dla ponad połowy respondentów. Mniej więcej co czwarty respondent przyznaje się, że kwestia zakupu wódki czystej, bądź smakowej wiąże się z przyzwyczajeniem do danej marki. Co piąty respondent wspomina z kolei o dostępności danej marki alkoholu w sklepie. Jak się okazuje, opakowanie tego typu alkoholu nadal nie jest kluczowym wskaźnikiem, który determinuje respondentów do dokonania zakupu swojej ulubionej wódki. Na atrakcyjność opakowania zwraca co piąty zwolennik wódek czystych. Co ciekawe, atrakcyjność opakowania wódek smakowych jest mniejsza o kilka punktów procentowych względem wódek czystych. Mniej więcej co dziesiąty zwolennik wódek smakowych wskazywał, że sugeruje się atrakcyjnością opakowania wybieranego alkoholu. Szczegółowe wyniki dotyczące czynników wpływających na wybór marki wódek czystych i smakowych przedstawia wykres 1.

ind 1
Konsumenci zostali zapytani, które marki wódek czystych najchętniej spożywają. Taką samą liczbę wskazań otrzymała marka Finlandia oraz Żubrówka. Wyniki respondentów są bardzo ciekawe biorąc pod uwagę, że Finlandia należy do klasy wódek Top Premium, a Żubrówka do klasy wódek Mainstream. Szczegółowy rozkład odpowiedzi dotyczący najchętniej spożywanych marek wódek czystych prezentujemy na wykresie 2.

ind 2

Finlandia wygrywa
Szczegółowe badania korelacyjne przeprowadzone dla najczęściej spożywanych marek wódek czystych pozwalają przedstawić analizę porównawczą dla trzech najczęściej spożywanych marek pod względem najistotniejszych cech, takich jak: smak, jakość, cena oraz atrakcyjność opakowania. Spośród trzech najczęściej spożywanych marek wódek czystych, najwyższe wyniki we wszystkich kategoriach uzyskała marka Finlandia. W ocenie konsumentów Finlandia ma najlepszy smak (średnia 4,2 na 5-stopniowej skali) oraz jakość (średnia 4,2). Warto zauważyć, że również opakowanie tej marki jest ocenione najwyżej (średnia 4,2). Finlandia, jak już wcześniej wspomnieliśmy, zaliczana jest do klasy wódek Top Premium, dlatego jej wysokie wyniki względem wódek z klasy Mainstream nie zaskakują. Najsłabiej respondenci ocenili opakowanie marki Wyborowa (średnia 3,4). Natomiast pozostałe wyniki dla marek Żubrówka i Wyborowa są do siebie bardzo zbliżone. Więcej na temat oceny marek wódek czystych pod względem smaku, ceny, jakości i opakowania znajdziemy w wykresie 3.

ind 3
Natomiast jeśli chodzi o wódki smakowe, respondenci zdeklarowali, że najchętniej spożywają marki Soplica oraz Finlandia. Tuż za nimi wskazywana jest Lubelska (25%) oraz Krupnik (22%). Warto zaznaczyć, że dopiero na piątym miejscu znalazła się Żołądkowa Gorzka. Natomiast trzeba podkreślić, że Finlandia jako jedyna wódka z Top Premium jest wskazywana przez konsumentów, którzy raczej wybierają wódki z klasy Mainstream. Szczegółowy rozkład odpowiedzi znajdziemy w wykresie 5.

ind 4

ind 5
Szczegółowe analizy korelacyjne przeprowadzone zostały również dla najczęściej spożywanych marek wódek smakowych. Dla trzech najpopularniejszych wódek smakowych wykonano analizę porównawczą. Okazało się, że pod względem najistotniejszych dla konsumentów cech: jakości, smaku, ceny oraz opakowania najwyższe wyniki uzyskała marka Finlandia – podobnie jak przy wódkach czystych. Wszystkie analizowane czynniki tej wódki, konsumenci ocenili na poziomie średniej powyżej 4,0 na pięciostopniowej skali. Na drugim miejscu znalazła się Soplica – respondenci najwyżej ocenili jej smak (średnia 4,0). Najniższe noty pod względem smaku, jakości i opakowania otrzymała wódka Lubelska. Wykres 4 przedstawia szczegółowy rozkład odpowiedzi.
Dla konsumentów wódek czystych i smakowych elementem zachęcającym do zakupu może być atrakcyjne opakowanie promocyjne z dodatkowym gadżetem. Ma to większe znaczenie (o 5 p.p.) dla miłośników wódek czystych, niż smakowych. Jak pokazują wyniki przedstawione na wykresie nr 6 – jest to najbardziej atrakcyjna forma opakowania promocyjnego. Daleko za tym wyborem respondenci wskazywali odpowiedź, że decydują się zakupić wódkę sugerując się jej ozdobną butelką. Można wnioskować, iż wybór ten jest dyktowany na przykład chęcią zakupu alkoholu na prezent okolicznościowy. Wyniki dla wódek czystych i smakowych są bardzo do siebie zbliżone.

Rynki Alkoholowe 10/2018

temat 07


degustacja banner