okl 2021 04


okl 2021 03

 

Badania CBM Indicator potwierdzają, że wódki należą do kategorii, która wśród pozostałych alkoholi jest bardzo dobrze rozpoznawalna.
Pierwotnie słowo „wódka” dotyczyło wód leczniczych na bazie alkoholu, jednak od przełomu XV w. i XVI w. oznaczało również mocny trunek alkoholowy, zwany także gorzałką. Od XV w., kiedy na terenach Polski zaczęto pędzić wódkę z żyta, popularność oraz spożycie tego trunku systematycznie rosło. Kilkusetletnia historia wytwarzania wódek na ziemiach polskich powoduje, że właśnie w naszym kraju przechowywane są najstarsze europejskie tradycje przemysłu spirytusowego. Dzięki nim „Polska Wódka” należy do najlepszych i najbardziej cenionych na świecie. Wysoka pozycja tego alkoholu w strukturze światowego rynku jest wynikiem połączenia wielowiekowych tradycji, oryginalności receptur, przekazywanych przez pokolenia mistrzów, a także stosowania alkoholu etylowego, produkowanego ze starannie wyselekcjonowanych zbóż i ziemniaków.

Spożywanie tego trunku stało się nieodłącznym elementem wszelkiego rodzaju biesiad, uroczystości, a także ważną częścią życia towarzyskiego. Nic zatem dziwnego, że wódka pełni do dziś istotną rolę w życiu dorosłego Polaka. Jak wskazują sondaże CBM Indicator, wódki są też najlepiej rozpoznawalnymi trunkami wśród polskiego społeczeństwa. Warto dodać, że alkohol ten należy do grona najchętniej spożywanych. W teście znajomości spontanicznej, który jest wyznacznikiem zakorzenienia danej marki w świadomości konsumentów, na pierwszym miejscu znalazła się Finlandia. Wskazuje ją więcej niż 1/3 badanych. Wśród innych bardzo często wskazywanych marek wódek w teście znajomości spontanicznej znalazły się także: Wyborowa (34%), Żubrówka (33%), Bols (32%) oraz Soplica (31%).
Natomiast w teście znajomości wspomaganej można zauważyć niewielkie różnice w punktach procentowych wśród najbardziej popularnych marek. Najwyższy wynik otrzymała Soplica, a tuż za nią znalazła się Finlandia. Obydwie marki otrzymały powyżej 70% wskazań. Na trzecim miejscu znalazł się Krupnik z wynikiem 69%. Na wykresie 1 przedstawione zostały szczegółowe dane na temat znajomości spontanicznej i wspomaganej wódek czystych.

indi 1
Niezmiennie od wielu lat dużą popularnością cieszą się również wódki smakowe. Z wyników najnowszego sondażu przeprowadzonego przez CBM Indicator dowiadujemy się, że najczęściej wskazywaną marką wódek smakowych w teście znajomości spontanicznej jest Soplica, która uzyskała ponad 40% wskazań. Jest to również marka, która uzyskała najwyższy wynik w teście znajomości wspomaganej – blisko 60%. Soplicę można określić liderem wódek smakowych. Warto podkreślić, że w teście znajomości wspomaganej identyczny wynik uzyskała również Finlandia, ale w teście znajomości spontanicznej liczba wskazań jest mniejsza o 15 p.p. Wśród innych wódek smakowych wysoki, sięgający blisko 50% wynik wskazań w teście znajomości wspomaganej, otrzymały takie marki, jak: Żołądkowa Gorzka (49%), Lubelska (48%), Krupnik (48%) oraz Żubrówka (46%). Szczegółowe dane dotyczące znajomości spontanicznej i wspomaganej wódek smakowych znajdują się na wykresie 2.

indi 2
Respondenci spożywający wódki czyste zadeklarowali, że najczęściej sięgają po Finlandię (27%). W przypadku wódek smakowych na pierwszym miejscu najczęściej spożywanych marek jest Soplica (26%) oraz Finlandia (22%). Wskazane marki zarówno w wódkach czystych, jak i smakowych, są bardzo zbliżone do wyników w pytaniu o znajomość spontaniczną przedstawioną na wykresach 1 i 2. Dokładny rozkład odpowiedzi na pytanie najczęściej spożywanej marki wódek czystych oraz smakowych prezentuje wykres 3 i 4.

indi 3

indi 4
W sondażu przeprowadzonym przez CBM Indicator sprawdzane zostały również preferencje konsumentów dotyczące spożycia wódek czystych i smakowych. W przypadku wódek czystych respondenci zostali zapytani, w jaki sposób lubią je spożywać – czy lubią pić je same, czy z dodatkiem innego napoju. Okazuje się, że zdecydowana większość respondentów deklaruje, iż preferuje spożywanie czystej wódki bez żadnych dodatków (78%). Osoby, które wskazały, że spożywają ją w postaci drinka, najczęściej decydują się zmieszać wódkę z colą lub ewentualnie z sokiem jabłkowym.
W przypadku wódek smakowych respondenci zostali zapytani, które smaki najczęściej wybierają. Z analizy odpowiedzi wynika, że największą popularnością cieszy się wódka o smaku cytrynowym lub limonkowym (33%). Na drugim miejscu preferowana jest wódka o smaku wiśniowym. Co czwarta osoba chętnie wybiera smak czarnej porzeczki (25%), pigwowy (24%) oraz żurawinowy (24%). Szczegółowe dane na temat sposobu spożywania wódek czystych oraz preferowanych smaków wódek smakowych znajdziemy odpowiednio na wykresach 5 i 6.

indi 5

indi 6

Kolejna XXXVI tura badań rynku napojów alkoholowych w Polsce została przeprowadzona przez Centrum Badań Marketingowych Indicator w grudniu 2018 r. Badaniu poddano reprezentatywną kwotową próbę dorosłych mieszkańców Polski liczącą 1 000 osób. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Obecnie CAWI jest jedną z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się metod marketingowych.

Rynki Alkoholowe 2/2020

temat 04


degustacja banner