okl 2021 07


okl 2021 06

 

Słowo „szampan” w języku polskim stało się synonimem każdego wina musującego. I chyba jeszcze długo nic tego nie zmieni. Polacy lubią wypić tak zwanego szampana z okazji ślubu, sylwestra czy innej ważnej uroczystości. Wciąż nie ma znaczenia, że ten musujący napój często niewiele ma wspólnego z prawdziwym szampanem produkowanym naturalnymi metodami.

Prawo do nazwy „champagne” mają wyłącznie produkty pochodzące z północno-wschodniej części Francji, a dokładnie z krainy leżącej w dolinie rzeki Marny – Szampanii. Winorośl uprawiana była w tym regionie już w początkach naszej ery, ale wino musujące powstało w Szampanii dopiero w połowie XVII w. i to przez przypadek. Oryginalny szampan rodzi się w wyniku naturalnego procesu fermentowania i powstawania dwutlenku węgla wskutek dojrzewania wina w butelkach. Tymczasem większość win musujących jest sztucznie (przez saturację) nasycona dwutlenkiem węgla. Istnieje także cała grupa win produkowanych podobnie jak szampan, czyli naturalną metodą, ale nawet one nie mają prawa nosić nazwy szampan. Inne francuskie wina musujące produkowane metodą szampańską nazywane są „mousseux”. Z kolei w Szampanii powstają również wina o słabej mocy, które noszą inne nazwy: czerwone (Bouzy), białe (Coteaux champenois) lub różowe (rosé des Riceys). Jednak w tej historycznej prowincji produkuje się głównie wina białe musujące ze szczepów winogron chardonnay, pinot noir i pinot meunier, które nazywane są po prostu „szampanami”. Za ich twórcę uchodzi zakonnik z opactwa Hautviller o imieniu Dom Perignon, który w 1690 r. wyprodukował swój pierwszy klarowny i musujący napój. Warto także przypomnieć, że prawdziwe szampany, jak i wina produkowane naturalną metodą szampańską, należą do trunków dość drogich.
Według najnowszych wyników badań CBM Indicator, w świadomości Polaków podobnie jak w minionych latach dominują 3 marki win musujących, są to: Dorato, Cin&Cin oraz Carlo Rossi. To właśnie je respondenci najczęściej wymienili spontanicznie, co świadczy o ich silnym zakorzenieniu w świadomości amatorów win musujących. Powyższe marki są również najlepiej rozpoznawane przez respondentów, którzy wskazywali je najczęściej w teście znajomości wspomaganej. Warto zaznaczyć, że wciąż dobrze rozpoznawalna jest też marka Sowietskoje Igristoje. Wraz z kończącym się rokiem Polacy tradycyjnie chętniej sięgają po wina musujące. Jest to kategoria alkoholu, która przede wszystkim kojarzy się ze świętowaniem i specjalnymi okazjami. Dwie główne marki win musujących, jakie wskazują respondenci to Cin&Cin, które w teście znajomości spontanicznej uzyskało 19% wskazań, a w teście znajomości wspomaganej 52% oraz Dorato z wynikiem w teście znajomości spontanicznej 17%, a w teście znajomości wspomaganej 51%. Wysoki wynik w teście znajomości spontanicznej uzyskała również marka Sowietskoje Igristoje z wynikiem 17%, a 39% w teście znajomości wspomaganej. Dobrym wynikiem w teście znajomości wspomaganej może pochwalić się też marka Carlo Rossi, która uzyskała 44%. Co ciekawe, w teście znajomości spontanicznej wino to miało tylko 1% wskazań. Tak rozbieżne rezultaty mogą świadczyć o tym, że marka ta kojarzona jest bardziej z trunkami spokojnymi, niż z musującymi. Więcej informacji na temat znajomości marek win musujących znajdziemy na wykresie 1.

wina 1
Jak wynika z dalszej części sondażu CBM Indicator, najlepiej rozpoznawalne marki win musujących są również produktami najchętniej spożywanymi. I tak Polacy spożywający wina musujące najchętniej sięgają po Dorato (42%). Na drugiej pozycji w deklaracjach dotyczących spożycia wyróżnić można Sowietskoje Igristoje, zaś na trzeciej pozycji Cin&Cin ze zbliżonym wynikiem wskazań. Analizy porównawcze z poprzednich lat pokazują, że najczęściej wskazywane marki win musujących pozostają niezmiennie w świadomości konsumentów. Natomiast można zauważyć wśród nich rotacje jeśli chodzi o zajmowane pierwsze miejsce. Procentowy rozkład danych dotyczących najczęściej spożywanych marek win musujących znajdziemy w wykresie 2.

wina 2

Przywiązanie do marki
Zdecydowaną większość konsumentów kupujących wina musujące i szampany można zaliczyć do kategorii rotators (58%), czyli takich, którzy wybierają kilka marek o podobnej jakości. Zaledwie 15% osób należy do kategorii long loyals – tych zawsze wybierających jedną ulubioną markę. Co czwarty kupujący zwraca uwagę na produkt, który aktualnie jest sprzedawany na korzystniejszych warunkach – deal sensitives (22%).
Głównym czynnikiem wyboru wina musującego pozostaje jego cena. Czynnik ten jest istotny dla 60% przebadanych osób. Tuż za nim liczy się smak, który jest ważny dla 55% respondentów, a następnie wysoka jakość. Można zatem wnioskować, że wybory konsumentów dotyczące win musujących przede wszystkim wiążą się z ceną. To ona zdecydowanie wpływa na wybory respondentów. Pokazują to wykresy 3 i 4.

wina 3
wina 4
Wina musujące i szampany to kategoria alkoholu, którą najchętniej pijemy w zaciszu własnego domu. Miejsce to najczęściej wybiera 70% respondentów. Wina musujące i szampany chętnie pijemy też w domu znajomych (60% wskazań). Takie wybory są uzasadnione biorąc pod uwagę, że co trzeci respondent wskazuje, że najczęściej spożywa wina musujące i szampany w trakcie uroczystości rodzinnych, z okazji urodzin lub imienin. Z kolei ponad 1/4 respondentów wskazuje, że chętnie napije się wina musującego lub szampana z okazji świąt. Więcej informacji na temat miejsca spożycia win musujących i szampanów oraz okazji ich spożywania przedstawiają wykresy 5 i 6.

wina 5
wina 6

Kolejna XXXV tura badań rynku napojów alkoholowych w Polsce została przeprowadzona przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR w grudniu 2017 r. Badaniu poddano reprezentatywną kwotową próbę dorosłych mieszkańców Polski liczącą 1000 osób. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interwiews). Obecnie CAWI jest jedną z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się metod marketingowych.

Rynki Alkoholowe 12/2018

temat 07


degustacja banner