okl 2021 07


okl 2021 06

 

Wina grzane i miody pitne, to napoje, które popularne są zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Warto zaznaczyć, że miody pitne – tak tradycyjne i często dawniej konsumowane alkohole – obecnie znajdują się w niszy i ich znajomość wśród konsumentów jest znikoma. Większą popularnością cieszą się wina grzane, których promocja w dużym stopniu przychodzi wraz z jarmarkami świątecznymi. Kategorię win grzanych, jak co roku otwiera niekwestionowany lider – Grzaniec Galicyjski. Marka ta od lat wyprzedza swoją konkurencję stając się synonimem wina grzanego w Polsce. Respondenci poproszeni o wymienienie znanych im win grzanych, właśnie Grzańca Galicyjskiego podawali najczęściej, co świadczy o silnym zakorzenieniu marki w świadomości konsumentów. Mniej więcej co czwarty pytany wymienia takie marki win grzanych, jak: Zbójeckie Grzane (27%), Grzane Staropolskie (25%) oraz Grzane Mnicha (23%). Pozostałe marki są dużo mniej rozpoznawalne, a respondenci mają duży problem z samodzielnym wskazaniem nazw wina grzanego. Wśród miodów pitnych najlepiej rozpoznawalną marką jest Grzany Polski Trójniak, który został wskazany przez 18% konsumentów spożywających i kupujących miody pitne. Na drugiej pozycji znalazła się marka Półtorak Lubelski (17%), a następnie Kasztelański Trójniak.

Grzany Polski Trójniak oraz Półtorak Lubelski produkowane są przez firmę Apis, którego oferta miodów pitnych jest bogata. Natomiast Kasztelański Trójniak jest produktem firmy TiM. Na wykresie 1 przedstawiona jest rozpoznawalność wspomagana i spontaniczna win grzanych, natomiast na wykresie 2 zaprezentowano znajomość wspomaganą miodów pitnych.

indi 1

indi 2
Z deklaracji konsumentów wynika, że najczęściej kupują oni wina grzane i miody w sklepach wielkopowierzchniowych. Prawie połowa osób kupujących wina grzane wybiera supermarkety. W sklepach tych na zakup miodów pitnych decyduje się 35% miłośników tego trunku. Natomiast w hipermarketach na zakup win grzanych decyduje się 39%, a miodów pitnych 29% osób. Na trzecim miejscu konsumenci decydują się na zakupy w sklepach monopolowych (37% – wina grzane, 27% – miody pitne). Warto zwrócić uwagę, że miłośnicy miodów pitnych częściej decydują się na zakup swojego ulubionego trunku w sklepach wysoko wyspecjalizowanych. Szczegółowe dane prezentuje wykres 3.

indi 3
Dla konsumentów miodów pitnych i win grzanych najbardziej atrakcyjnym opakowaniem jest zestaw promocyjny z gadżetem. Przy winach grzanych taką odpowiedź wskazało 45% miłośników wina grzanego i 30% konsumentów miodów pitnych. Tak przygotowany zestaw może być ładnym prezentem. Na drugiej pozycji wśród najbardziej atrakcyjnych opakowań promocyjnych zarówno dla win grzanych, jak i miodów pitnych, jest ozdobna butelka (wina grzane – 21%, miody pitne – 27%). Natomiast przy wyborze najmniejsze znaczenie dla konsumentów mają ozdobne etykiety oraz pudełko kartonowe. Zgodnie z deklaracjami respondentów, najbardziej atrakcyjną formą promocji są gratisowe dodatki. Przy tych kategoriach alkoholu najlepiej sprawdzą się takie gratisy, jak kufel lub czarki do picia. Okazuje się, że najmniej atrakcyjnymi promocjami w przypadku tych kategorii alkoholu są loterie i promocje. Szczegółowe odpowiedzi znajdują się na wykresach 4 i 5.

indi 4

indi 5

Kolejna XXXVII tura badań rynku napojów alkoholowych w Polsce została przeprowadzona przez Centrum Badań Marketingowych Indicator w grudniu 2019 r. Badaniu poddano reprezentatywną kwotową próbę dorosłych mieszkańców Polski liczącą 1000 osób. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Obecnie CAWI jest jedną z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się metod marketingowych.

Rynki Alkoholowe 1/2020

temat 07


degustacja banner