okl 2021 07


okl 2021 06

 

Sondaże CBM Indicator z ostatnich lat potwierdzają, iż rośnie upodobanie Polaków do wina. Odnotowano wzrost konsumpcji wszystkich typów win; wytrawnych, półwytrawnych, półsłodkich i słodkich. Choć wartość spożycia wina w naszym kraju wzrasta, jest ona nadal niewielka w porównaniu z tradycyjnie winiarskimi krajami.

Statystyczny Polak spożywa ponad 2 litry wina w ciągu roku na głowę. To kilkakrotnie mniej niż wypijają Włosi, Hiszpanie czy nawet Czesi. Przyczyna tkwi w braku winiarskich tradycji. Winnice bałkańskie w Serbii, Rumunii, Chorwacji, Macedonii, Bułgarii są równie stare, jak winnice Hiszpanii, Francji czy Włoch. Europejska strefa winnic przecina kontynent na dwie części. Na północy rozciąga się wzdłuż linii Loary, przez Szampanię do Mozeli i Nadrenii, a stamtąd na wschód ku dolinom nad Dunajem, i dalej w stronę Mołdawii oraz Krymu. Jak wiadomo, nigdy nie byliśmy krajem winiarskim. Tymczasem w Polsce w ostatnich dekadach wiele się w tym zakresie zmienia. Współcześnie powstaje coraz więcej winnic i to nie tylko na Dolnym Śląsku czy w województwie lubuskim – rejonach uznawanych za najcieplejsze, lecz właściwie na terenie całego kraju. Co powiecie państwo na wina z Mazur lub z Pomorza?
Na podstawie analizy porównawczej najnowszych wyników oraz badań przeprowadzanych przez CBM Indicator w poprzednich latach, można stwierdzić, że stopniowo wzrasta liczba amatorów win wytrawnych i półwytrawnych. Wyniki sondażu dotyczące znajomości i upodobań konsumentów związanych ze spożywaniem wina wyłaniają Top 5 najbardziej rozpoznawalnych marek wśród win wytrawnych oraz półwytrawnych. Podobnie jak w poprzednich latach, na pozycji pierwszej znalazło się wino Carlo Rossi, które jest zdecydowanym liderem zarówno w teście znajomości spontanicznej (26%), jak i w teście znajomości wspomaganej (67%). Wśród konsumentów to wciąż najbardziej znane wino.
Na drugiej pozycji znalazła się marka Kadarka, którą w teście znajomości spontanicznej wskazał niemal co piąty respondent. Natomiast w teście znajomości wspomaganej wynik wskazań respondentów jest zbliżony do Carlo Rossi, gdyż wino to rozpoznaje 66% respondentów. Pozostałe trzy miejsca w Top 5 win wytrawnych i półwytrawnych zajmują kolejno: Sophia, Fresco oraz El Sol – ich wyniki są bardzo do siebie zbliżone, zarówno w teście znajomości spontanicznej, jak i w teście znajomości wspomaganej. Szczegółowe wyniki testu znajomości win wytrawnych i półwytrawnych pokazuje wykres 1.

w 1
Jeśli chodzi o wyniki rozpoznawalności marek win słodkich i półsłodkich, również nie odbiegają one od tych z poprzedniego roku. Na pierwszym miejscu najbardziej rozpoznawalnych win jest Carlo Rossi, które zostało wskazane przez 23% respondentów w teście znajomości spontanicznej, a ponad połowa ankietowanych wskazywała tę markę w teście znajomości wspomaganej. Takie same wyniki w teście znajomości spontanicznej otrzymała Kadarka (23%). Natomiast w teście znajomości wspomaganej dużą rozpoznawalność osiąga marka Tokaj, którą wymieniła ponad połowa respondentów. Wskazania dla tej marki w teście znajomości spontanicznej okazują się znikome – zaledwie 3%. Innymi wysoko ocenianymi markami w teście znajomości wspomaganej są również: Sophia (43%), El Sol (39%) oraz Fresco (37%). Szczegółowe dane na ten temat przedstawia wykres 2.

w 2
Wyniki badań potwierdzają, że konsumenci w dużym stopniu decydują się kupować wino w sieci dyskontów Biedronka. Jest to najczęściej wskazywany sklep (wina wytrawne i półwytrawne – 35%, wina słodkie i półsłodkie – 41%). Wybór ten można interpretować wygodą robienia codziennych zakupów właśnie tam, jak również ceną proponowanych produktów, a także relacją ceny do jakości oferowanych win. Blisko co czwarty konsument win wytrawnych i półwytrawnych przyznaje, że decyduje się na zakup w Lidlu. Z oferty tego sklepu korzysta niemal co piąty miłośnik win słodkich i półsłodkich. Innymi sklepami, w których zakupujemy wino, są: Tesco (wina wytrawne i półwytrawne – 16%, wina słodkie i półsłodkie – 18%), Auchan (wina wytrawne i półwytrawne – 14%, wina słodkie i półsłodkie – 18%), sklep monopolowy (wina wytrawne i półwytrawne – 16%, wina słodkie i półsłodkie – 14%). Jednak odsetek tych wskazań jest o połowę mniejszy, niż w sieci sklepów Biedronka, która pozostaje zdecydowanym liderem. Więcej informacji na ten temat znajduje się na wykresie 3.

w 4
Analizując lojalność respondentów względem ulubionej marki win wytrawnych i półwytrawnych, zauważyć można, że ponad połowa z nich to tzw. rotators, czyli konsumenci, którzy wybierają różne towary o zbliżonej jakości (55%). Podobne wyniki cechują również miłośników wina słodkiego i półsłodkiego, gdzie zdecydowana większość konsumentów to również typ rotators (59%). Jak wynika z sondażu CBM Indicator, konsumenci win nie są szczególnie lojalni wobec ulubionych marek. Zaledwie co piątego respondenta można określić terminem tzw. long loyals, czyli takiego, który decyduje się zakupić zawsze tę samą markę bez względu na cenę. Szczegółowe dane na temat lojalności wobec marek win z uwzględnieniem typów konsumenta znajdziemy na wykresie 4.

w 4
Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wybór marki wina przez konsumentów jest jego smak (wina wytrawne i półwytrawne – 57%, wina słodkie i półsłodkie – 62%). Drugi najczęściej wskazywany czynnik to atrakcyjna cena, którą wymienia niemalże 60% konsumentów zarówno win wytrawnych i półwytrawnych, jak win słodkich i półsłodkich. Natomiast trzecim istotnym czynnikiem wskazywanym przez ponad połowę respondentów; zarówno amatorów wytrawnych, jak też słodkich rodzajów win, jest jakość. Pozostałe kwestie są zdecydowanie mniej istotne. Czynniki, które wskazują respondenci pokazują dużą zależność między smakiem a ceną produktu, co może potwierdzać również znajomość 5 najczęściej wskazywanych marek wina.

w 5
Kolejna XXXVI tura badań rynku napojów alkoholowych w Polsce została przeprowadzona przez Centrum Badań Marketingowych Indicator w grudniu 2017 r. Badaniu poddano reprezentatywną kwotową próbę dorosłych mieszkańców Polski liczącą 1000 osób. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interwiews). Obecnie CAWI jest jedną z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się metod marketingowych.

Rynki Alkoholowe 11/2018

temat 07


degustacja banner