okl 2021 07


okl 2021 06

 

Polacy coraz częściej sięgają po whisky. Trunek ten na tle innych alkoholi w Polsce ma coraz wyższe spożycie. Także kolejna tura badań przeprowadzona przez Centrum Badań Marketingowych Indicator potwierdza, że wzrasta ono z roku na rok. Wśród przebadanych osób, aż 42% deklarowało, iż spożywało ten alkohol w ciągu ostatniego roku. Znana legenda głosi, że whisky zostało wynalezione przez św. Patryka głównie po to, by leczyć i koić rozmaite dolegliwości. Wierzono też, iż jej spożywanie przedłuża życie. Nazwa whisky pochodzi z języka celtyckiego – słowa uisque beatha znaczą dosłownie „woda życia”. Dzisiaj jest to narodowy trunek anglosasów, ich podstawowy wyrób alkoholowy zarówno pod względem produkcji, jak i konsumpcji.

Jak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzanego cyklicznie przez CBM Indicator, szkockie whisky są najbardziej rozpoznawalne przez polskich konsumentów. Podobnie jak w poprzednich latach, liderzy to: Johnnie Walker, Ballantine’s, Jack Daniel’s. Wszystkie te trzy marki są bardzo dobrze zakorzenione w świadomości respondentów i co za tym idzie, uzyskują najwyższe wyniki wskazań zarówno w znajomości wspomaganej, jak i w znajomości spontanicznej. W najnowszym sondażu najlepiej rozpoznawalną marką jest Johnnie Walker, który utrzymał swoją pozycje lidera względem poprzedniego sondażu. Johnniego Walkera spontanicznie wskazuje 47% ankietowanych. Natomiast w teście znajomości wspomaganej wynik sięga 68%. Zaraz po „Jasiu Wędrowniczku” wyłaniają się nam kolejne dwie najczęściej rozpoznawalne marki, a mianowicie Jack Daniel’s i Ballantine’s. W teście znajomości spontanicznej, bourbon Jack Daniel’s wyprzedza swojego konkurenta o 10 p.p. uzyskując drugie miejsce. Ballantine’s znalazł się na trzeciej pozycji z wynikiem 24% w teście znajomości spontanicznej. Patrząc jednak na wyniki testu znajomości wspomaganej obie marki uzyskały równorzędny wynik 64% wskazań. Warto zwrócić uwagę, że ich rozpoznawalność jest niewiele mniejsza niż wynik, który osiągnął Johnnie Walker. Inną dobrze rozpoznawalną marką jest bourbon Jim Beam. W teście znajomości spontanicznej potrafi go wskazać prawie co piąta osoba, a wynik rozpoznawalności w teście znajomości wspomaganej osiąga ponad 50%. Inną marką, na którą warto zwrócić uwagę, jest też Grant’s, spontanicznie wskazuje ją 14% respondentów. Natomiast w znajomości wspomaganej wynik jest bliski 40%. Szczegółowy rozkład danych zawiera wykres 1.

indi 1
Wśród osób deklarujących spożycie whisky najbardziej popularne, najczęściej wymieniane i najchętniej spożywane marki to tradycyjnie już: Johnnie Walker (25%), Jack Daniel’s (25%) oraz Ballantines (23%). Są to również marki, które najchętniej konsumenci polecają innym osobom. Jack Daniel’s polecany jest przez największą procentowo liczbę respondentów. Niewiele mniej osób poleca marki Johnnie Walker czy Ballantine’s. Warto zwrócić uwagę, że wyniki badań marek whisky są ze sobą spójne, co oznacza, iż preferencje wobec marek pokrywają się ze skłonnością do polecania. Nasuwa się zatem wniosek, że konsumenci whisky pozostają wierni swojej ulubionej marce i polecają najchętniej te, które sami spożywają. Szczegółowy rozkład odpowiedzi prezentują wykresy 2 i 3.

indi 2

indi 3


Zgodnie z deklaracjami konsumentów najbardziej atrakcyjną formą promocji jest ich zdaniem sprzedawanie whisky w takiej samej cenie, ale w większym opakowaniu (38%). Inna niemal równie chętnie widziana forma promocji to sprzedaż trunku w niższej cenie przy zachowaniu takiej samej wielkości opakowania (37%). Whisky należy do kategorii droższych alkoholi, dlatego można wnioskować, że okazje cenowe w perspektywie konsumentów są najbardziej pożądane. Dokładny rozkład odpowiedzi zawarty jest na wykresie 4.

indi 4

Kolejna XXXVI tura badań rynku napojów alkoholowych w Polsce została przeprowadzona przez Centrum Badań Marketingowych Indicator w grudniu 2018 r. Badaniu poddano reprezentatywną kwotową próbę dorosłych mieszkańców Polski liczącą 1000 osób. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Obecnie CAWI jest jedną z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się metod marketingowych.

Rynki Alkoholowe 9/2019

temat 07


degustacja banner