okl 2021 07


okl 2021 06

 

Słynne anglosaskie trunki powstające na bazie destylatów należą do napojów o wysokim wskaźniku spożycia. Wśród mocnych trunków alkoholowych whisky coraz częściej wybierana jest przez konsumentów. Najnowsze wyniki badania przeprowadzonego przez CBM INDICATOR potwierdzają, że świadomość marek whisky z roku na rok się zwiększa. Kolejna tura badań potwierdziła też ustabilizowany wzrost spożycia tego trunku.

Okazuje się, że polscy konsumenci alkoholu całkiem dobrze rozpoznają marki producentów tego typu alkoholi. Otóż właśnie napoje z grupy whisky są najczęściej wymieniane i rozpoznawane w testach znajomości, zarówno spontanicznej, jak też wspomaganej. Pomimo iż na polskim rynku dostępnych jest wiele marek, 3 zdecydowanie wyprzedzają tu konkurencję. Test znajomości spontanicznej i wspomaganej whisky służy do wyłonienia dominujących marek na naszym rynku. Liderem w Top 5 najbardziej rozpoznawalnych marek whisky, podobnie jak w poprzednim roku, jest Johnnie Walker. W teście znajomości spontanicznej markę tę wymienia 43% respondentów. Natomiast w teście znajomości wspomaganej jej wynik sięga ponad 70%. Na drugim miejscu znalazł się bourbon Jack Daniel’s, który w teście znajomości spontanicznej uzyskał 27% wskazań. Wynik w teście znajomości wspomaganej jest już jednak bardzo bliski liderowi. Na trzeciej pozycji znalazła się marka Ballantine’s, którą w teście znajomości spontanicznej wskazuje co czwarty respondent, a wynik rozpoznawalności w teście znajomości wspomaganej to blisko 60% wskazań.
Listę Top 5 zamykają marki Jim Beam oraz Grant’s ze wskazaniami spontanicznymi poniżej 20%. Marki te już od kilku lat pozostają mocno zakorzenione w świadomości konsumentów. Szczegółowy rozkład danych zawiera wykres 1.
Rozpoznawalność marek whisky nie przekłada się jednak na jej spożycie. Jak pokazują deklaracje respondentów, najchętniej spożywaną marką whisky jest Ballantine’s. Markę tę wybiera 35% konsumentów. Mniej więcej co czwarty respondent preferuje spożycie marek Jack Daniel’s (29%) i Johnnie Walker (28%). Blisko co piąty konsument sięga po markę Grant’s. Dokładny rozkład odpowiedzi zawarty jest na wykresie 2.

indi 09 01 02
Whisky należy do jednej z tych kategorii alkoholu, które kojarzą się z czymś ekskluzywnym, a zatem dość drogim. I właśnie takie postrzeganie tego trunku może wpływać na to, że zdecydowana większość respondentów (78%) przyznaje, iż do konsumpcji tego napoju alkoholowego preferuje własny dom. Prawie połowa przebadanych osób deklaruje spożywanie tego trunku również u znajomych lub rodziny (45%). Respondenci w swoich odpowiedziach twierdzą, że dość rzadko decydują się na spożycie whisky w miejsca publicznych, takich jak: puby, restauracje, dyskoteki czy plener. Szczegółowe dane znajdują się w wykresie nr 3.
Wyniki najnowszego sondażu wskazują, iż niemal połowa osób poddanych badaniu przyznaje, że po whisky najczęściej sięgają dla relaksu lub podczas uroczystości rodzinnych. Dobrą okazją do wychylenia szklaneczki bursztynowego trunku są także czyjeś imieniny, urodziny lub imprezy w gronie znajomych. Miłośnicy whisky przyznają też, że lubią ją pić także z partnerem czy współmałżonkiem. Szczegółowe wyniki pokazują, iż whisky chcemy pić w dobrym i znanym nam towarzystwie wśród przyjaciół czy znajomych, na co wskazuje 40% konsumentów, a mniej więcej co trzeci respondent do towarzystwa wybiera najbliższą rodzinę. Zaledwie co dziesiąty konsument przyznaje się, że decyduje się wypić whisky w samotności (7%). Patrz wykres 4.

indi 09 03 04

Kolejna XXXV tura badań rynku napojów alkoholowych w Polsce została przeprowadzona przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR w grudnia 2017 r. Badaniu poddano reprezentatywną kwotową próbę dorosłych mieszkańców Polski liczącą 1 000 osób. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interwiews). Obecnie CAWI jest jedną z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się metod marketingowych.

Rynki Alkoholowe 09/2018

temat 07


degustacja banner