okl 2021 07


okl 2021 06

 

Sondaże CBM Indicator potwierdzają, że systematycznie rośnie upodobanie Polaków do wina. Odnotowano wzrost konsumpcji wszystkich typów win – od słodkich po wytrawne. Liczba winnic w naszym kraju liczona jest już nie w dziesiątkach, lecz w setkach. Przybywa upraw, a polskie wina szturmują coraz wyższe półki cenowe. W ostatnich latach rodzimi producenci win dość poważnie nadrabiają wielowiekowe braki. Bo przecież winiarskich tradycji praktycznie w naszym kraju nie było.

Pierwsza wytwórnia win na terenach polskich powstała prawdopodobnie dopiero w XIV w. w okolicach Zielonej Góry przy jednym z klasztorów. Tymczasem najstarsza winnica odkryta w Armenii liczy sobie ponad 6 tys. lat. Uprawą winorośli zajmowano się w Azji Mniejszej, w Grecji i Italii, skąd wraz z rozrostem Imperium Rzymskiego rozpowszechniła się na terenach dzisiejszej Francji, Hiszpanii, Portugalii, w Dalmacji i północnej Afryce. W starożytnym Rzymie wino było obok mleka, krwi i wody, magicznym płynem składanym bogom. Winnice bałkańskie w Serbii, Rumunii, Chorwacji, Macedonii, Bułgarii są równie stare, jak te w Hiszpanii, Francji czy na terenie Włoch. Europejska strefa uprawy winorośli przecina kontynent na dwie części. Na północy rozciąga się wzdłuż linii Loary, przez Szampanię do Mozeli i Nadrenii, a stamtąd na wschód ku dolinom nad Dunajem, i dalej w stronę Mołdawii oraz Krymu. Jak wiadomo, nigdy nie byliśmy krajem winiarskim. Tymczasem w Polsce w ostatnich dekadach wiele się w tym zakresie zmienia. Współcześnie powstaje coraz więcej winnic i to nie tylko na Dolnym Śląsku czy w Lubuskiem – rejonach uznawanych za najcieplejsze, lecz właściwie na terenie całego kraju. Co powiecie państwo na wina z Mazur czy z Pomorza?
Na podstawie analizy porównawczej najnowszych wyników oraz badań przeprowadzanych przez CBM Indicator w poprzednich latach można stwierdzić, że doceniamy coraz bardziej produkty winiarskie. Odnotowujemy niewielką, choć utrzymującą się od kilku lat tendencję w zmianie upodobań Polaków. Stopniowo wzrasta liczba amatorów win wytrawnych i półwytrawnych.
Najnowsze wyniki badań przeprowadzone przez CBM Indicator pokazują, że Polacy lubią pić wino. Spośród respondentów, deklarujących jego spożycie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 76% konsumentów wybierało trunki słodkie i półsłodkie, zaś dokładnie połowa spośród respondentów wybierała również te wytrawne i półwytrawne. Z sondażu wynika, że najmniejszą popularnością wśród miłośników wina, cieszą się wina ziołowe.

indi 1
Wśród trunków słodkich i półsłodkich najbardziej rozpoznawalne pozostaje Carlo Rossi. Od kilku lat jest to dominująca i najchętniej wybierana marka win. Jak pokazują wyniki testu znajomości trunków słodkich i półsłodkich, Carlo Rossi spontanicznie zostało wskazane przez 23% konsumentów, a ponad 50% ankietowanych wskazała tę markę w teście znajomości wspomaganej. Drugą pozycję zajmuje Kadarka, którą spontanicznie potrafi wskazać co piąta osoba. Natomiast w teście znajomości wspomaganej wynik wskazań respondentów różni się zaledwie o 1 p.p. od Carlo Rossi. Na trzecim miejscu najbardziej rozpoznawalnych marek win słodkich i półsłodkich można wyróżnić Tokaj, który w teście znajomości wspomaganej osiągnęła trochę ponad 50% wskazań. Warto zwrócić jednak uwagę, że spontanicznie wskazuje je zaledwie 3% osób. Pod względem spontanicznych odpowiedzi Tokaj wyprzedza markę El Sol (10% wskazań) oraz Fresco (8% wskazań). Więcej na ten temat zawiera wykres 2.

indi 2
Jeśli chodzi o rozpoznawalność marek win wytrawnych i półwytrawnych, wyniki są bardzo zbliżone do tych z poprzednich lat. Na pierwszym miejscu, podobnie jak przy winach słodkich i półsłodkich, liderem pozostaje marka Carlo Rossi, która w teście znajomości spontanicznej wskazuje ponad 20% respondentów, natomiast w teście znajomości wspomaganej uzyskuje wynik 64%. Kolejne miejsce na podium zajmuje Kadarka, która w teście znajomości spontanicznej uzyskała 17% wskazań, a w teście znajomości wspomaganej 59% wskazań. Pozostałe miejsca pod względem rozpoznawalności wspomaganej wśród trunków wytrawnych i półwytrawnych zajmują kolejno: Fresco (43%), Sophia (41%) i El Sol (40%).
Nowością w tegorocznych wynikach jest wzrost wskazań dla win Egri Bikaver, których rozpoznawalność spontaniczna osiągnęła 7% wskazań, a co za tym idzie o kilka punktów procentowych wyprzedziła marki Sophia (3%) czy El Sol (3%). Szczegółowe dane przedstawia wykres 3.

indi 3
W przypadku win ziołowych najbardziej rozpoznawalną marką jest Cin&Cin, która w teście znajomości wspomaganej osiągnęła najwyższy wynik ponad 60%, a w teście znajomości spontanicznej 16% wskazań. Na drugim miejscu znalazła się marka Martini, której rozpoznawalność spontaniczna jest o 1 p.p. wyżej od Cin&Cin, ale w teście znajomości wspomaganej wypada o 10 p.p. słabiej. Innymi dobrze rozpoznawalnymi markami win ziołowych są także, Cinzano Vermouth (10% – test znajomości spontanicznej, 38% – test znajomości wspomaganej), Ciociosan (4% – test znajomości spontanicznej, 41% – test znajomości wspomaganej) i Istra (5% – test znajomości spontanicznej, 29% – test znajomości wspomaganej). Wykres nr 4 prezentuje szczegółowe wyniki.

indi 4
Respondenci po lampkę wina sięgają często dla relaksu i odstresowania się – taką odpowiedź deklaruje 29% konsumentów. Drugą okazją, przy której chętniej wybierany jest ten trunek, są spotkania rodzinne (27%). Co czwarty ankietowany deklaruje, że nie potrzebuje specjalnej okazji do wypicia ulubionej marki wina. Szczegółowe dane na ten temat prezentuje wykres 5.

indi 5

Kolejna XXXVI tura badań rynku napojów alkoholowych w Polsce została przeprowadzona przez Centrum Badań Marketingowych Indicator w grudniu 2018 r. Badaniu poddano reprezentatywną kwotową próbę dorosłych mieszkańców Polski liczącą 1000 osób. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Obecnie CAWI jest jedną z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się metod marketingowych.

Rynki Alkoholowe 11/2019

temat 07


degustacja banner