okl 2021 07


okl 2021 06

 

Miesięcznik „Rynki Alkoholowe” jest najdłużej istniejącym, bowiem od 1995 roku, na polskim rynku wydawniczym stricte branżowym pismem – a od pewnego czasu jedynym – poświęconym szerokiej tematyce alkoholowej. Już ten fakt powoduje, że jesteśmy najbardziej prestiżowym pismem tej branży w Polsce, cieszącym się niezmiennym zainteresowaniem i sympatią ze strony czytelników.

Od początku istnienia z pismem związane jest grono stałych autorów i dziennikarzy opisujących zarówno zagadnienia rynkowe, handlowe, prawne i marketingowe, jak i dzieje firm i marek, a także najświeższe wydarzenia z rynku krajowego, jak i zza granicy. Mocnym punktem pisma są rozmowy z ludźmi z branży: przedstawicielami firm, stowarzyszeń, ministerstw i ambasad. Te wszystkie elementy sprawiają, że „Rynki Alkoholowe” to świetny nośnik informacji.

„Rynki Alkoholowe” podejmują także szereg inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu zjednoczenie branży i promocję wyrobów alkoholowych. Wśród nich należy wymienić między innymi degustację wódek, która wskazuje wysokiej jakości produkty producentów polskich i zagranicznych.

Od początku swego istnienia pismo zakresem tematycznym stara się objąć całą, szeroko rozumianą branżę alkoholową wraz z powiązanym z nią otoczeniem. W ocenie osób związanych z produkcją oraz handlem piwem, winem i wyrobami spirytusowymi jesteśmy zarówno najbardziej prestiżowym, jak i najpowszechniejszym pismem specjalistycznym. Czytają nas w każdej firmie wytwarzającej, importującej i dystrybuującej alkohole. Docieramy również do sklepów, gastronomii i hoteli. Według badań, „Rynki Alkoholowe” trafiają do 70% sklepów sprzedających alkohole w miastach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Naszymi czytelnikami są właściciele, prezesi, dyrektorzy, kierownicy poszczególnych działów i handlowcy w firmach związanych z sektorem alkoholowym, czyli osoby podejmujące decyzje o zakupach na rzecz swoich przedsiębiorstw. Również prywatnie najczęściej osoby te cechuje wysoki status materialny, przez co są one atrakcyjnymi odbiorcami ogłoszeń handlowych dóbr trwałych, finansowych i luksusowych.

„Rynki Alkoholowe” to nie tylko dobry środek przekazu informacji o alkoholach, ale również znakomity nośnik informacji o innych wyrobach i usługach skierowanych do firm oraz osób działających w branży alkoholowej i wokół niej. Branża alkoholowa to atrakcyjny rynek sprzedaży zarówno dóbr oraz usług konsumpcyjnych, jaki i inwestycyjnych, a także finansowych.
Czasopismo „Rynki Alkoholowe” zawiera informacje używane do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi, które w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie są uważane za reklamę (art. 2.1 pkt 3 ww. ustawy).

"Rynki Alkoholowe" Ogólnopolski Miesięcznik Branżowy
ISSN 1233-8818

temat 07