okl 2021 07


okl 2021 06

 

Niskoprocentowe drinki alkoholowe z sokami, rumem czy colą mają już dość mocno ugruntowaną pozycję na polskim rynku, natomiast cydry w ostatnich latach wciąż walczą o zasłużoną popularność. Badania przeprowadzane cyklicznie przez CBM Indicator obejmują cały segment wyrobów alkoholowych, w tym także zwyczaje i preferencje nabywcze klientów dotyczące gotowych drinków niskoprocentowych RTD oraz cydrów. W ramach corocznego, ogólnopolskiego badania zwyczajów konsumenckich i zakupowych na rynku alkoholowym w Polsce, ankieterzy CBM Indicator przeprowadzają testy znajomości spontanicznej i wspomaganej. Cel to zbadanie, na ile dana marka jest rozpoznawalna wśród konsumentów napojów alkoholowych. To właśnie w sezonie letnim wzrasta spożycie tych kategorii, które dają orzeźwienie, a zarazem mają niską zawartość alkoholu.

W przypadku gotowych drinków niskoprocentowych najlepszy wynik w teście znajomości spontanicznej osiągnęła marka Sobieski Impress (11%). Pozostałe marki RTD uzyskały zaledwie kilka punktów procentowych, co świadczy o tym, że konsumentom trudno jest samodzielnie je wskazać. Dużo wyższe wyniki wskazań RTD uzyskują w znajomości wspomaganej. Liderem, podobnie jak w znajomości spontanicznej, jest marka Sobieski Impress, którą potrafi wskazać co czwarta osoba. Na drugim miejscu z różnicą zaledwie 1 p.p. plasował się Smirnoff Ice (24%). Natomiast na trzecim miejscu wyróżnić można dwie marki, które uzyskały taki sam wynik: Jack Daniel’s połączony z colą lub ginger oraz Bacardi Breezer (po 18% wskazań). Porównując analizy z poprzedniego sondażu można zauważyć, że zarówno znajomość spontaniczna i wspomagana marek RTD utrzymuje się na podobnym poziomie w świadomości konsumentów. Szczegółowe wyniki prezentujemy na wykresie 1.

indi 1

Znajomość marek cydrów
Cydr to niskoalkoholowy trunek z przefermentowanego soku jabłkowego. Może być musujący lub niegazowany. Nieustannie rośnie liczba dostępnych na polskim rynku marek tego rodzaju alkoholi, a większość z nich to produkty rodzime.
W porównaniu do ubiegłorocznego badania rozpoznawalność cydrów wzrosła. Widać, to szczególnie po wynikach testu znajomości wspomaganej, w której pojawiają się marki wcześniej osiągające tylko kilka punktów procentowych. Oczywiście na pozycji lidera nadal utrzymuje się Cydr Lubelski – spontanicznie potrafi wskazać go co druga osoba. W teście znajomości spontanicznej Cydr Lubelski nie ma konkurencji. Pozostałe marki samodzielnie potrafiło wskazać niewielu respondentów. Wyniki testu znajomości wspomaganej zdecydowanie wyglądają lepiej. Liderem nadal pozostaje tu Cydr Lubelski z 59% wskazań. Co ciekawe, na drugiej pozycji z wynikiem 39% pojawia się Somersby, a więc w rzeczywistości napój piwny m.in. o smaku jabłkowym. Trzecie miejsce zajmuje marka 7 Sadów, którą wskazuje mniej więcej co piąty respondent. Niemal co piąty respondent potrafi także wskazać: Cydr Polski (18%), Cydr Miłosławski oraz Cydr Jabłoński (po 17% wskazań). Warto zaznaczyć, że we wcześniejszych sondażach miały one zaledwie kilka punktów procentowych. Inną marką, której znajomość wspomagana wzrosła o 9 p.p. względem poprzedniego roku, jest Dobroński Cydr. Szczegółowe informacje na temat rozpoznawalności marek cydrów prezentujemy na wykresie 2.

indi 2

Gdzie spożywamy cydry i RTD?
Cydry i RTD respondenci najchętniej spożywają we własnym domu. Dla cydrów jest to 57% osób, natomiast dla RTD odsetek odpowiedzi wynosi 48%. „U znajomych czy przyjaciół” – to drugie miejsce najczęściej wskazywane zarówno przez miłośników cydrów, jak i RTD. Wyniki dla obu kategorii są bardzo zbliżone do siebie i stanowią ponad 30% odpowiedzi. Niewielkie różnice w miejscach spożywania tych trunków zauważyć można na przykładzie barów i pubów, gdzie raczej konsumenci są skłonni wybierać RTD niż cydry. Wzrost spożycia gotowych drinków niskoalkoholowych dotyczy również takich miejsc, jak: kluby, dyskoteki (8%) oraz w trakcie imprez masowych (6%). Więcej na ten temat znajdziemy na wykresie 3.

indi 3

Co najważniejsze podczas zakupu?
A jakie czynniki wpływają na dokonany przez konsumentów wybór cydrów i RTD? Dla osób spożywających cydry najważniejszym czynnikiem jest wysoka jakość (50%) oraz dobry smak (50%). Zaś przy wyborze gotowych drinków niskoprocentowych na pierwszym miejscu liczy się atrakcyjna cena (48%), a tuż za nią dobry smak (47%). Ciekawostką jest, że przy wyborze RTD częściej niż przy cydrach konsumenci sugerują się zakupem marki, która dodatkowo ich zachęca na przykład poprzez sprzedaż łączoną lub konkurs (22%). Natomiast przy cydrach jednym z głównych czynników wyboru jest kraj lub region pochodzenia trunku, wskazuje na to co piąta osoba spożywająca cydr. Czynnik ten nie ma znaczenia dla osób spożywających RTD (brak wskazań). Szczegółowe wyniki pokazuje wykres 4.

indi 4

Kolejna XXXVI tura badań rynku napojów alkoholowych w Polsce została przeprowadzona przez Centrum Badań Marketingowych Indicator w grudniu 2018 r. Badaniu poddano reprezentatywną kwotową próbę dorosłych mieszkańców Polski liczącą 1000 osób. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Obecnie CAWI jest jedną z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się metod marketingowych.

Rynki Alkoholowe 7/2019

temat 07


degustacja banner