okl 2021 07


okl 2021 06

 

Niedawno Unia Europejska wyraziła zgodę na umowę UE-Chiny, dotyczącą ochrony 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń w UE. Wśród tych chronionych w Chinach znalazły się m.in. napoje alkoholowe: Polska Wódka, Cava, Porto, Champagne, Ouzo, Irish Whiskey, Rioja, Brandy de Jerez, Scotch Whisky, Cognac, Calvados, Grappa, Palinka.

W Unii Europejskiej zarejestrowanych zostało łącznie 242 napojów spirytusowych z chronionym oznaczeniem geograficznym. Mająca tradycje w produkcji win Francja posiada aż 53 takie oznaczenia, Włochy – 34, Hiszpania – 19, Portugalia – 11, Grecja – 15, Irlandia – 3. Państwa z naszego regionu, czyli Niemcy mają zarejestrowane 33 oznaczenia, Węgry – 8, Litwa – 7, Słowenia – 4. Dla porównania Polska, słynąca z produkcji napojów spirytusowych, posiada tylko 2 chronione oznaczenia geograficzne w tej kategorii. Są to: Polska Wódka/Polish Vodka oraz Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej.
Wartość rynkowa oznaczeń geograficznych UE wynosi ok. 74,8 mld euro i stanowi 6,8% wartości rynkowej żywności i napojów z UE. Eksport unijnych oznaczeń geograficznych ma wartość 16,9 mld euro, co stanowi 15,4% całkowitego unijnego eksportu żywności i napojów. Średnia cena produktu z chronionym oznaczeniem geograficznym jest o 2,57 razy wyższa niż produktu bez tego oznaczenia.
Zdaniem Komisji Europejskiej, rynek chiński ma duży potencjał wzrostu, jeśli chodzi o żywność i napoje z Europy. W 2019 r. Chiny były trzecim rynkiem dla unijnych produktów rolno-spożywczych, wartym 14,5 mld euro. Jest to również drugi rynek (9% ogólnej wartości), jeśli chodzi o wywóz z UE produktów chronionych jako oznaczenia geograficzne, w tym win, produktów rolno-spożywczych i napojów spirytusowych. Chiński rynek to 1,4 mld konsumentów.

Rynki Alkoholowe 3/2021

temat 07


degustacja banner