okl 2021 07


okl 2021 06

 

The Brewers of Europe, międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające największe organizacje piwowarskie krajów Unii Europejskiej (oraz Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwajcarii i Turcji) sporządziło statystyki podsumowujące sytuację w branży piwnej w 2020 r. Jak podkreślił na początku raportu Pierre-Olivier Bergeron, sekretarz generalny The Brewers of Europe, pandemia koronawirusa miała zdecydowanie negatywny wpływ na rynek piwa w Europie. Widać to niemal we wszystkich statystykach, które dotyczą produkcji, konsumpcji czy kanałów sprzedaży. Podstawy branży są solidne, ale na odbicie po kryzysie trzeba będzie jednak poczekać dłużej.

Przejdźmy do samych statystyk. Na obszarze wspólnoty w 2020 r. wyprodukowano ok. 387 862 tys. hl piwa. Najstarsze dane z raportów pochodzą z 2003 r., dotychczas nie było słabszego wyniku... Wystarczy wspomnieć, że w 2018 r. na obszarze badań powstało ok. 420 167 tys. hl, a w 2019 r. – ok. 416 583 tys. hl. Spadek jest więc wyraźny.
Liderem produkcji są tu wciąż Niemcy – 87 027 tys. hl (w 2019 r. – 91 610 tys. hl, w 2010 r. – 95 683 tys. hl). Na drugim miejscu w zestawieniu utrzymuje się Polska z wynikiem 39 066 tys. hl (w 2019 r. – 40 411 tys. hl, w 2018 r. – 41 482 tys. hl). Hiszpania po tym, jak „zepchnęła” z podium Wielką Brytanię, także utrzymała swoją pozycję. Wynik kraju z Półwyspu Iberyjskiego to 34 692 tys. hl (w 2019 r. – 39 516 tys. hl). Tu warto jednak dodać, że Hiszpanie w swoich statystykach uwzględniają również piwo bezalkoholowe oraz radlery.

Konsumpcja
W 2020 r. łączne spożycie piwa na terenie badanych krajów wyniosło ok. 354 476 tys. hl (w 2019 r. było to 385 857 tys. hl, a w 2018 r. – 385 985 tys. hl). Tutaj prowadzą Niemcy z wynikiem 78 706 tys. hl (w 2019 r. było to 82 933 tys. hl, ale np. w 2014 r. – 86 512 tys. hl). Drugie miejsce zajmuje Wielka Brytania z wynikiem 40 883 tys. hl (w 2019 r. było 47 119 tys. hl, a w 2018 r. – 47 772 tys. hl). Trzecia, podobnie jak w poprzednim zestawieniu, została sklasyfikowana Hiszpania – 36 338 tys. hl (w 2019 r. było 41 289 tys. hl). Polska zajmuje czwarte miejsce z wynikiem 34 689 tys. hl (w 2019 r. było to 37 949 tys. hl, a w 2018 r. – 38 360 tys. hl).
Nieco inaczej wyglądają wyniki, gdy weźmiemy pod uwagę spożycie piwa na 1 mieszkańca danego kraju. Tu liderem od wielu lat są Czesi. Statystyczny mieszkaniec tego kraju w 2020 r. wypił 135 l piwa, choć warto zauważyć, że w 2019 r. były to 142 l, a w 2012 r. aż 147 l. Drugie miejsce zajmują tu Austriacy (100 l, ale w 2019 r. – 107 l, a w 2012 r. – 110 l), a trzecie Niemcy (95 l, ale w 2019 r. było to 100 l, a w 2012 r. – 108 l). Polska znalazła się tuż za podium, z wynikiem 93 l rocznie na jednego mieszkańca (w 2019 r. było to 98 l, a w 2018 r. – 100 l).

Handel
W 2020 r. aż 60% piwa trafiającego w Portugalii do konsumenta sprzedano w pubach, klubach, barach czy restauracjach (w 2019 r. ten stosunek wynosił 70% do 30%).
Na drugim biegunie tej klasyfikacji znajduje się Estonia. Tutaj aż 95% całej sprzedaży piwa miało miejsce w sklepach, supermarketach i innych placówkach handlu detalicznego (w 2019 r. było to 93% do 7% na rzecz sklepów). W Polsce w tym czasie 8% sprzedano w pubach, a 92% w sklepach. Dla porównania w 2019 r. było to 89% sprzedanych w sklepach i 11% w lokalach.
Łączny import piw w w badanych krajach w 2020 r. wyniósł ok. 55 126 tys. hl (w 2019 r. było to ok. 56 954 tys. hl). Do Polski w tym czasie sprowadzono 1 088 tys. hl piwa (w 2019 r. było to 943 tys. hl). To dziesiąty wynik w zestawieniu. Największym importerem była w 2020 r. Wielka Brytania – 10 419 tys. hl (10 582 tys. hl w 2019 r.).
Jeśli chodzi o eksport piwa, to w badanych krajach wyniósł on w 2020 r. łącznie ok. 88 806 tys. hl (ok. 91 585 tys. hl w 2019 r.). Czołowi eksporterzy to: Belgia – 17 869 tys. hl (18 405 tys. hl w 2019 r.), Niemcy – 15 035 tys. hl (15 955 tys. hl w 2019 r., a w 2016 r. aż 16 527 tys. hl) oraz Holandia – 13 076 tys. hl (w 2019 r. było to 13 681 tys. hl, a w 2018 r. 14 598 tys. hl), z czego aż 10 375 tys. hl poza Unię Europejską (w 2018 r. było 10 800 tys. hl). Polska plasuje się tu na szóstym miejscu z wynikiem 4 350 tys. hl (w 2019 r. było 3815 tys. hl).
Ciekawie wygląda też statystyka przychodu z akcyzy. Tu liderem jest Wielka Brytania (ponad 3,5 mld euro, choć w 2015 r. było już ponad 4,5 mld euro). Wynik Polski to 764, 48 mln euro (w 2012 r. 878,90 mln euro). Wysokość przychodu z akcyzy w Niemczech, które są przecież europejskim liderem pod względem produkcji i konsumpcji, w 2020 r. wyniosła 566 mln euro. To dopiero piąty wynik w gronie krajów, które podały dane do The Brewers of Europe.

Zatrudnienie
W 2020 r. bezpośrednio w sektorze browarniczym pracowało w UE i badanych krajach spoza wspólnoty łącznie 137 116 osób (w 2019 r. było to 139 959 osób, a w 2018 r. – 140 414 osób). W samej UE w 2020 r. browary zatrudniały 114 416 pracowników (117 359 w 2019 r.).
Najwięcej zatrudnionych w browarnictwie jest w Niemczech – 27 295 (28 133 w 2019 r.). Drugie miejsce w statystykach zajmuje Polska – 9 500 osób. W 2014 r. było to znacznie więcej (16 000), ale musimy wziąć pod uwagę, że dane od 2015 r. zawierają tylko zatrudnionych na umowę o pracę na pełnym etacie. Faktyczny wynik jest więc zapewne wyższy. Warto też wspomnieć, że Wielka Brytania w 2019 r. zatrudniała w browarnictwie 16 200 osób, a danych z 2020 r. w przypadku tego kraju nie posiadamy. Niemal na pewno wynik liczbowy jest jednak wyższy niż w Polsce.
Listę zamykają Cypr (600 osób zatrudnionych w przemyśle browarniczym), Malta (500 osób) oraz Luksemburg (zaledwie 120 osób, choć produkcja i konsumpcja jest tu większa niż na Malcie).

Rynki Alkoholowe 1/2022

temat 07


degustacja banner