okl 2021 07


okl 2021 06

 

Piwo to jedno z najstarszych prasłowiańskich słów. Onegdaj oznaczało napitek albo napój. Zatem piwem w języku staropolskim był po prostu każdy napój spożywczy. Piwo jest najczęściej spożywanym przez Polaków trunkiem alkoholowym, charakteryzującym się wysoką rozpoznawalnością zarówno wśród osób pijących, jak też kupujących alkohol. Jak pokazuje nam kolejna tura badania przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych Indicator, najczęściej rozpoznawalne marki piwa pochodzą przede wszystkim z największych browarów, takich jak: Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska czy Carlsberg Polska.

Tradycje piwowarskie na ziemiach polskich sięgają najdawniejszych czasów. Bardzo szybko piwo w Polsce stało się lubianym i popularnym trunkiem, a wraz z rozwojem średniowiecznych miast nastąpił również szybki rozwój browarnictwa. Niemal każde miasto mogło poszczycić się co najmniej jednym browarem. Ponowny, gwałtowny rozwój piwowarstwa w naszym kraju nastąpił dopiero w latach 90. XX w., kiedy rozpoczęła się prywatyzacja gospodarki, a co za tym idzie również browarów.
Ze wszystkich kategorii alkoholu, to właśnie marki piwa są najlepiej rozpoznawalne w teście znajomości spontanicznej. Test ten świadczy o sile zakorzenienia danej marki w świadomości konsumentów. Analizując wyniki badania, wśród najczęściej wymienianych samodzielnie przez respondentów marek, wyróżnić można trzy wiodące. Na pierwszym miejscu z najwyższym wynikiem utrzymującym się od kilku lat jest Tyskie. Piwo to samodzielnie potrafi wskazać ponad połowa respondentów (52%). Drugą spontanicznie wskazywaną marką jest Żywiec z wynikiem 44%, a tuż za nim Warka, która otrzymała o 3 p.p. mniej. Pozostałe marki, które często spontanicznie wymieniano, to Lech (36%), Okocim (33%) oraz Żubr (31%).
W teście znajomości wspomaganej, to marka Żywiec znalazła się na pierwszym miejscu. Natomiast wyprzedza ona Tyskie zaledwie o 1 p.p. Co ciekawe, na trzecim miejscu znalazła się marka Heineken, która w teście znajomości wspomaganej otrzymała 73%, zaś w teście znajomości spontanicznej markę tę wskazuje co piąty respondent. Jest to wynik dużo niższy od wcześniej wspomnianych marek typu: Żubr, Lech czy Okocim. Marki te również w teście znajomości wspomaganej otrzymały wysokie noty wskazań (Żubr – 72%, Lech – 69%, Okocim – 67%). Szczegółowe dane pokazuje wykres 1.

indi 1
Warto zwrócić uwagę, że wyniki rozpoznawalności marek piwa są bardzo wysokie. Ponad 20 marek z całego sondażu przekroczyło 50% wskazań w znajomości wspomaganej, dotyczy to nawet marek piwa osiągających poziom znajomości spontanicznej w granicach od kilku do kilkunastu procent.
Podobnie jak w poprzednich latach, respondenci zdecydowanie najczęściej wybierają piwo jasne. Jego spożycie deklaruje 71% badanych. Co piąty konsument chętnie sięga po piwo smakowe. Preferowany jest smak cytrynowy, który wybiera 44% przebadanych osób. W tegorocznej edycji badania wzrosło spożycie piwa żurawinowego, które wyprzedziło takie smaki, jak jabłkowy czy malinowy. Co piąty sympatyk chmielowego napoju wybiera jego ciemny wariant, a 16% Polaków wybiera piwo mocne. Dane dotyczące najchętniej wybieranych rodzajów piwa i jego smaków ilustrują wykresy 2 oraz 3.

indi 2

indi 3
Najważniejszymi czynnikami, które wpływają na zakup piwa według respondentów, jest przede wszystkim dobry smak. To kryterium wyboru najistotniejsze dla 62% konsumentów. Natomiast na drugim i na trzecim miejscu – dla ponad połowy respondentów – liczy się wysoka jakość piwa (57%) oraz jego atrakcyjna cena (53%). Prawie co trzeci przebadany przyznaje się, że na wybór marki duży wpływ ma również przyzwyczajenie. Respondenci zostali także zapytani o to, jakiego pochodzenia piwa najczęściej wybierają. Ponad połowa z nich decyduje się na zakup piwa polskiego, a 32% osób ma trudność w udzieleniu odpowiedzi. Piwo importowane wybiera 12% respondentów. Szczegółowe dane dotyczące czynników, które wpływają na wybór określonych marek piwa i kraju pochodzenia najczęściej wybieranych produktów zawierają wykresy 4 oraz 5.

indi 4

indi 5

Kolejna XXXVI tura badań rynku napojów alkoholowych w Polsce została przeprowadzona przez Centrum Badań Marketingowych Indicator w grudniu 2018 r. Badaniu poddano reprezentatywną kwotową próbę dorosłych mieszkańców Polski liczącą 1000 osób. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Obecnie CAWI jest jedną z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się metod marketingowych.

Rynki Alkoholowe 6/2019

temat 07


degustacja banner