okl 2021 07


okl 2021 06

 

„Polska Wódka” należy do najlepszych i najbardziej cenionych na świecie. Wysoka pozycja tego alkoholu w strukturze światowego rynku jest wynikiem połączenia wielowiekowych tradycji, oryginalności receptur, przekazywanych przez pokolenia mistrzów, a także stosowania alkoholu etylowego, produkowanego ze starannie wyselekcjonowanych zbóż i ziemniaków. Nic zatem dziwnego, że wódka pełni do dziś istotną rolę w życiu dorosłego Polaka.

Na przestrzeni wieków rozmaitość oraz bogactwo wódek wciąż rosło i rośnie po dziś dzień. Na początku był to tylko wodny roztwór spirytusu etylowego, do którego z czasem zaczęto dodawać różne składniki smakowo-zapachowe. Ponadto w dzisiejszych czasach dodaje się niekiedy różne barwniki pomagające w osiągnięciu pożądanego koloru trunku. Wódki smakowe doskonale nadają się do picia bez dodatków, ale stanowią też ciekawy składnik wielu drinków ze względu na walory smakowe oraz wizualne. Wódka jest drugim po piwie najczęściej spożywanym alkoholem w Polsce. Najwięcej osób spośród biorących udział w badaniach CBM Indicator kojarzy marki właśnie z tej grupy alkoholi. Segment wódki można podzielić na dwie kategorie: wódki czyste oraz wódki smakowe. W podziale na te dwie kategorie przedstawione zostały najnowsze wyniki sondażu dotyczące znajomości marek. Test znajomości wódek pozwolił wskazać najpopularniejsze produkty w świadomości polskich klientów. Wśród wódek czystych wymienianych spontanicznie, największa liczba osób wskazała Finlandię (38%), która już od kilku lat jest najbardziej rozpoznawalną. Na drugim miejscu w odpowiedziach spontanicznych pojawiła się Wyborowa (31%). Natomiast na trzecim miejscu ex aequo znalazły się wódki Żubrówka i Bols, które osiągnęły po 29% wskazań. W teście znajomości wspomaganej wyniki znajomości marek są bardzo do siebie zbliżone. Najwyższy wynik (68%) otrzymała marka Bols. Porównywalnym wynikiem – różniącym się zaledwie o 1 p.p. mogą się pochwalić takie wódki, jak Pan Tadeusz i Żubrówka. Tuż za nimi znalazła się Finlandia i Wyborowa, które uzyskały po 66%. Na wykresie 1 przedstawione zostały szczegółowe dane na temat znajomości spontanicznej i wspomaganej 10 najpopularniejszych marek wódek czystych.

indi 1
W przypadku wódek kolorowych zdecydowanie najważniejszą, spontanicznie wskazywaną marką jest Soplica z wynikiem 34%. Na drugim miejscu znalazła się Finlandia, którą spontanicznie wskazuje co piąty respondent. Marki te są zdecydowanymi liderami w kategorii wódek smakowych. Potwierdzają to również wyniki testu znajomości wspomaganej, w których Finlandia jest wskazywana przez 52% respondentów. Co drugi badany wskazuje również Soplicę. Na kolejnych miejscach znalazły się Żołądkowa Gorzka, Krupnik oraz Żubrówka, które uzyskały ponad 40% wskazań. Szczegółowe dane dotyczące spontanicznej i wspomaganej znajomości marek wódek smakowych przedstawia wykres 2.

indi 2
Na to, z kim pijemy wódkę, spory wpływ mają okazje, podczas których spożywamy alkohol. I tak w przypadku wódek respondenci przyznają, że najchętniej sięgają po nie podczas spotkań rodzinnych oraz gdy chcą uczcić urodziny lub imieniny. Mniej więcej co piąty badany wskazuje również, że spożywa wódkę podczas spotkań towarzyskich lub na okolicznościowych imprezach. Zatem okazje do spożywania wódki to przede wszystkim: spotkania towarzyskie z rodziną, znajomymi lub z przyjaciółmi. Jak pokazują wyniki, niewielki odsetek deklaruje, że pije wódkę dla relaksu i odstresowania się. Szczegółowy rozkład danych w kwestii okazji do spożycia wódek czystych i smakowych znajdziemy na wykresie 3.

indi 3
Respondenci pytani o to, z kim najczęściej i najchętniej są skłonni wychylić kieliszek mocnego trunku, odpowiadają, że po wódkę – zarówno czystą, jak i kolorową – najczęściej i najchętniej sięgają w gronie znajomych i przyjaciół. Kolejną grupą, z którą chętnie spożywamy ten rodzaj alkoholu, jest rodzina. Niewielki odsetek odpowiedzi wskazuje, że konsumuje wódkę w towarzystwie partnera czy też współmałżonka. Najmniej osób zaś przyznaje, iż spożywa wódkę w samotności. Szczegółowy rozkład danych na ten temat znajdziemy na wykresie 4.

indi 4
Kolejna XXXVI tura badań rynku napojów alkoholowych w Polsce została przeprowadzona przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR w grudniu 2018 r. Badaniu poddano reprezentatywną kwotową próbę dorosłych mieszkańców Polski liczącą 1000 osób. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interwiews). Obecnie CAWI jest jedną z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się metod marketingowych.

Rynki Alkoholowe 2/2019

temat 07


degustacja banner