okl 2021 07


okl 2021 06

 

Z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) wynika, że bezspornie jako alkohol są traktowane wódka (wg 88% Polaków) i whisky (wg 82% ogółu społeczeństwa). Zdecydowanie mniejszy odsetek Polaków uznaje jednoznacznie za alkohol wino (53%), piwo (46%), piwo smakowe (35%) oraz cydr (29%).

Polacy nie mają także zbyt dużej świadomości dotyczącej ilości alkoholu w danej jednostce objętości. Aż 63% badanych twierdzi, że w 50 ml kieliszku wódki jest więcej czystego alkoholu etylowego niż w półlitrowej butelce piwa (13%), gdy w rzeczywistości w obydwu przypadkach mamy do czynienia z podobną ilością.
Wysoki odsetek (68%) uważa, że nieprawdą jest to, że w grzanym piwie nie ma alkoholu. Wysokie odsetki odpowiedzi notujemy także w braku zgodności z tym, że alkohol odpręża i rozwiązuje problemy (68%) oraz dodaje energii (54%). Poniżej połowy jednoznacznie negatywnych wskazań uzyskało aż 7 twierdzeń/mitów dotyczących alkoholu – kawa pomaga wytrzeźwieć (47%), „kieliszeczek” jeszcze nikomu nie zaszkodził (46%), alkohol pomaga na sen (42%), alkohol rozgrzewa (31%), alkohol przyspiesza trawienie (29%), pijąc przez słomkę szybciej się upijesz (27%) czy wódka z pieprzem jest dobra na żołądek (23%).
– Przeprowadzone przez nas badanie pokazuje, że ogół społeczeństwa ma mniejszą świadomość na temat alkoholu niż specjaliści w tej dziedzinie. Nadal wiele mitów, takich jak chociażby o tym, że wódka z pieprzem jest dobra na żołądek funkcjonuje wśród Polaków. Duży odsetek naszych rodaków nie potrafi także prawidłowo wskazać, ile czystego alkoholu znajduje się w danej objętości wódki, wina czy piwa. Widać tutaj tendencje do zaniżania jego zawartości w piwie. Wiąże się to z tym, że wiele osób nie traktuje w sposób jednoznaczny tego napoju jako alkohol, podobnie jak wina czy cydru. Potrzebne jest zatem zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie tego, że we wszystkich rodzajach napojów alkoholowych mamy do czynienia z tym samym alkoholem etylowym – skonkludował Marcin Duma, prezes IBRiS.
Badanie „Opinie Polaków o alkoholu” przeprowadzono na grupie 1200 pełnoletnich mieszkańców Polski oraz grupie 500 urzędników gminnych w lutym 2019 r. metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Rynki Alkoholowe 8/2019

temat 07


degustacja banner