okl 2021 03


okl 2021 02

 

Rozmowa z Bartłomiejem Morzyckim, dyrektorem generalnym Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

— Co 2020 r. przyniósł branży browarniczej?
Kiedy w ubiegłym roku spoglądaliśmy w przyszłość, przez myśl nam nie przeszło, że nadchodzące miesiące przyniosą tak duże wyzwania. Wtedy 2020 r. zapowiadał się względnie spokojnie, rynek piwa był stabilny i nasycony, rozwijały się nowe trendy – piwa bezalkoholowe i piwne specjalności, postępował rozkwit piwowarstwa rzemieślniczego. Jednak już w styczniu nastąpiło pierwsze mocne zachwianie, wywołane podwyżką akcyzy o 10%, którą wprowadzono pomimo wcześniejszych zapewnień rządzących o znacznie mniejszym, planowanym wzroście podatku akcyzowego o 3%. Zmiana ta wprowadzona została w ostatniej chwili i spowodowała potrzebę dostosowania planów finansowych wielu firm w branży, a podniesienie podatku akcyzowego, w połączeniu z rosnącymi kosztami surowców, energii czy pracy wpłynęło na tendencję wzrostową średniej ceny piwa.

Jeszcze branża nie zdążyła ochłonąć po podwyżce, a już przyszło jej mierzyć się ze skutkami pandemii, która odbiła się mocno na naszych wynikach. Piwo to przecież napój spożywany przede wszystkim w towarzystwie. Jest kojarzony z różnego rodzaju imprezami, zarówno na świeżym powietrzu, jak i w lokalach. W momencie, kiedy nie możemy się spotykać, kiedy obowiązują ścisłe restrykcje i dystans społeczny, to okazji do konsumpcji piwa jest mniej. Nie mówiąc już o zamkniętych barach czy restauracjach, do których kierowane jest ok. 10%. sprzedawanego w Polsce piwa. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie od stycznia do września 2020 r., sprzedaż piwa spadła o 3% w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Nawet w przypadku piw bezalkoholowych, które rosły dwucyfrowo, tempo wzrostu jest wyraźnie wolniejsze niż w 2019 r. W niezwykle trudnej sytuacji znalazły się browary regionalne i kraftowe, bo w znaczącym stopniu lub wręcz całkowicie uzależnione są od sprzedaży w barach i restauracjach, po raz kolejny zamkniętych z powodu pandemii. Przed pandemią przemysł browarniczy w Polsce istotnie kontrybuował do gospodarki narodowej, tworząc miejsca pracy i zasilając budżet państwa ponad 11 mld zł rocznie. Obecnie branża i sektory z nią powiązane znajdują się w jednym z najtrudniejszych momentów od 30 lat i dlatego teraz jeszcze mocniej niż dotychczas apelujemy do rządu o stabilność i przewidywalność otoczenia prawno-podatkowego.

— Czy w mijającym roku zaobserwowali Państwo jakieś pozytywne trendy?
Obserwujemy w branży gotowość do podejmowania wzajemnych działań pomocowych. W trakcie trwania pandemii nastąpiła jeszcze większa potrzeba wsparcia i odpowiedzialności branży za współpracujących z nią przedsiębiorców, troska o utrzymanie łańcucha wartości, a także miejsc pracy. Wiele browarów podjęło wysiłki, aby wesprzeć inne podmioty ekosystemu piwowarskiego, w tym szczególnie dotkniętą branżę gastronomiczną. Między innymi wydłużono terminy płatności, a także odebrano z restauracji i barów nagromadzone tam z powodu zamknięcia piwo. Pozytywnym zjawiskiem jest także utrzymujące się zamiłowanie konsumentów do piw bezalkoholowych. W 2020 r. widoczny wciąż pozostaje ubiegłoroczny trend spożywania coraz mniejszej ilości alkoholu pod postacią piwa. Dynamika sprzedaży piw 0,0% nieco przyhamowała, ale segment ten stale się poszerza – producenci wprowadzają na rynek kolejne piwne specjalności i różne odmiany piw bezalkoholowych.

— Czego spodziewa się branża po najbliższych miesiącach?
Niestety sektor piwowarski czekają kolejne obciążenia: od stycznia 2021 r. ma zacząć obowiązywać tzw. opłata cukrowa, która obejmie m.in. smakowe piwa bezalkoholowe. W  najbliższym czasie zapadną też decyzje co do kształtu przyszłego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli tego, jak będzie wyglądać zagospodarowanie odpadów opakowaniowych i koszty z nimi związane. Nie wiemy również, jak dalej będzie się rozwijać sytuacja epidemiczna i jak długo potrwają związane z nią restrykcje. To wszystko wpłynie bez wątpienia na kondycję naszej branży w przyszłym roku.

— Dziękuję za rozmowę.

Rynki Alkoholowe 12/2020

temat 03


degustacja banner