okl 2021 04


okl 2021 03

 

Gin jest trunkiem, bez którego nie obejdzie się większość znanych drinków. Jego cierpko-gorzki posmak pozwala wzbogacić słodkie napoje typu wermuty, toniki i likiery. Analiza wyników najnowszych badań przeprowadzonych cyklicznie przez CBM Indicator pokazuje, że najlepiej znaną marką wódki z jałowca w Polsce jest Gin Lubuski. Wyniki znajomości spontanicznej wskazują, że co trzecia osoba jest w stanie samodzielnie nazwać tę markę. Natomiast przy wynikach testu znajomości wspomaganej widać, że prawie połowa respondentów wskazuje Gin Lubuski.

Zdecydowanie niższe wyniki znajomości spontanicznej mają Seagram’s Gin (8%), Gordon’s Gin (6%), Bombay Sapphire (5%) oraz Stock Gin (4%). Co ciekawe, marka Stock Gin jest na drugim miejscu w rozpoznawalności wspomaganej. Jej znajomość zadeklarowało 30% respondentów. Niemal co piąta osoba badana wskazała także marki Gordon’s Gin i Absolwent Gin (wykres 1).

indi 1
Popularność marek wśród konsumentów wyraża się w chęci ich spożywania (wykres 4) i polecania innym. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że Gin Lubuski jest najchętniej pijany przez 36% osób. To wysoki wynik w porównaniu na przykład do marki Grant’s Dry, która znalazła się na drugim miejscu z wynikiem jedynie 10%. Dość ciekawe jest to, że ta marka uzyskała 15% wskazań podczas testu znajomości wspomaganej.

indi 4
Gin Lubuski pozostaje także liderem wśród polecanych marek z wynikiem 34% odpowiedzi. Stock Gin również nie zmienia swojej pozycji i z wynikiem 16% zajmuje drugie miejsce. Trzeci jest Gordon’s (10%). Pozostałe marki uzyskały mniej niż 10% wskazań: Absolwent (9%), Grant’s Dry (9%), Seagram’s (7%), J.A. Baczewski (5%). Najważniejszym powodem polecania marki Gin Lubuski jest jej smak (51%). 41% respondentów wskazuje wysoką jakość, 27% dostępność, 17% atrakcyjną cenę, 15% opinię znajomych, 10% krajowe pochodzenie, 10% region pochodzenia.
W przypadku marki Stock Gin sytuacja wygląda nieco inaczej. Prawie połowa osób uznaje, że głównym powodem polecania tej marki jest jakość produktu (47%). Pozostałe to: smak – 37%, opinia znajomych – 26%, dostępność – 16%, krajowe pochodzenie – 16%, atrakcyjna cena – 5%, region pochodzenia – 5%.
Głównym miejscem zakupu ginów dla 44% respondentów jest sklep monopolowy. Do hipermarketów udaje się nieco mniej osób (41%). W dyskontach gin kupuje 29% badanych, w sklepach osiedlowych 17%, w sklepach specjalistycznych 15%. Co ciekawe, 17% osób badanych preferuje zamawiać ulubione marki ginów przez Internet, a 5% idzie po nie na stacje benzynowe. Zdecydowana większość (77%) respondentów deklaruje, że wydaje na giny od 30 do 100 zł (suma odpowiedzi 30-60 zł – 45% i 60-100 zł – 32%). Jednak są osoby (10% gotowe kupić butelkę ulubionego trunku za cenę przekraczającą 100 zł (suma wskazań 100-150 zł – 8% i powyżej 150 zł – 2%). Gin w cenie 15-30 zł za butelkę skłonnych byłoby kupić 11% respondentów, a do 15 zł tylko 2% badanych.
Gin najchętniej piją ludzie młodzi (18-29 lat – 35%, 30-39 lat – 27%), z wykształceniem wyższym (25%) lub zawodowym technicznym (23%), pochodzący z większych miast (200-500 tys. – 32%, powyżej 500 tys. – 36%).

Nie tylko dla żeglarzy
Rum to trunek doskonale nadający się do koktajli. Z jego udziałem tworzy się tak popularne drinki, jak: Mojito, Cuba Libre czy Pina Colada. Jednak wyniki najnowszych badań cyklicznych przeprowadzonych przez CBM Indicator pokazują, że znajomość marek rumów wśród konsumentów nie jest wysoka. Najbardziej znany i popularny wśród konsumentów jest Malibu. Co dziesiąta osoba wymieni go spontanicznie. Podobny wynik ma także marka Bacardi. Captain Morgan otrzymała 1 p.p. mniej (9% odpowiedzi).

indi 3
Wyniki znajomości wspomaganej wyglądają nieco inaczej. Liderem pozostaje rum Malibu z wynikiem 40% wskazań. Połowę mniej otrzymała marka Captain Morgan. Bacardi Rum i Havana Club również pozostają nieco w tyle z wynikami odpowiednio 19% i 18% (wykres 3).
Wyniki analizy najchętniej spożywanych marek rumów wyglądają podobnie. Na pierwszym miejscu znajduje się Malibu. Wskazuje tę markę 14% osób. Na drugim miejscu jest Bacardi Rum, który otrzymał 8% wskazań. Captain Morgan znalazł się na trzecim miejscu z wynikiem 7% (wykres 5). Ok. 25% respondentów jest skłonna polecić markę Malibu. Rum Bacardi i Captain Morgan otrzymały tym razem jedynie 7% wskazań, Havana Club 4%, a po 1% – Angostura, Golden Rum, Pampero i Stock Rum.

indi 5
Rumy chętniej pijają mężczyźni, osoby młode (18-29 lat – 25%, 30-39 lat – 27%), z wykształceniem zawodowym lub technicznym (31%) oraz mieszkańcy dużych miast (20-100 tys. – 25%, powyżej 500 tys. – 36%).

Dawniej mercal
Mercal z Tequili, tak był kiedyś nazywany trunek produkowany na terytorium Meksyku. We współczesnych czasach tequila jest jednym z najbardziej popularnych alkoholi wśród osób młodych na całym świecie. Jednak, jak pokazują wyniki analiz najnowszych badań przeprowadzanych cyklicznie przez CBM Indicator, rozpoznawalność marek trunku powstającego z agawy w Polsce jest dość słaba. Liderem pozostaje tutaj Sierra Tequila, która w porównaniu do lat poprzednich jest coraz popularniejsza wśród respondentów. Co szósta osoba badana wymienia tę markę spontanicznie, a co trzecia osoba wskazuje ją podczas testu znajomości wspomaganej. Na drugim miejscu znajduje się Olmeca, znajomość spontaniczną której deklaruje co dziesiąta osoba. Wyniki znajomości wspomaganej są nieco wyższe i stanowią 17% odpowiedzi respondentów. Popularność pozostałych marek tequili wśród konsumentów jest niewielka (wykres 2).

indi 2
Sierra Tequila jest nie tylko najbardziej rozpoznawalna wśród konsumentów tequili, ale również najchętniej przez nich spożywana. Prawie co trzeci respondent wskazuje, że najbardziej lubi tę markę. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszą się Olmeca (10%), El Jimador (8%) i El Toro (7%). Pozostałe informacje znajdują się na wykresie 6.

indi 6
Marki Sierra Tequila i Olmeca są również najczęściej polecane przez konsumentów. 34% osób spożywających tequilę wskazuje, że chętnie polecają markę Sierra Tequila. 55% z nich przyznaje, że poleciliby tę markę ze względu na jej wyjątkowy smak, a 48% wskazuje także wysoką jakość produktu, 19% docenia kraj pochodzenia, 19% przyzwyczajenie, a 16% atrakcyjną cenę. Markę Olmeca chętnie poleca 14% osób. Główne powody to: przyjemny smak (38%) przyzwyczajenie (31%), wysoka jakość (23%), kraj pochodzenia (23%), atrakcyjna cena (23%). Inne marki, które respondenci są skłonni polecać (powyżej 5% wskazań) to: El Toro (8%), Montezuma (8%), San Jose (7%), Sombrero (5%).
Ile Polacy są skłonni zapłacić za butelkę tequili? Oto wyniki badania: do 15 zł – 2%, 15-30 zł – 11%, 30-60 zł – 45%, 60- 100 zł – 0%,100-150 zł – 8%, powyżej 150 zł – 2%.
Wyniki badania umożliwiły też stworzenie profilu konsumentów tequili. Są to najczęściej osoby młode (18-29 lat – 35%, 30-39 lat – 27%), studenci lub osoby z wykształceniem wyższym (24%), mieszkańcy dużych miast (200-500 tys. – 28%, powyżej 500 tys. – 36%).

Kolejna XXXVI tura badań rynku napojów alkoholowych w Polsce została przeprowadzona przez Centrum Badań Marketingowych Indicator w grudniu 2018 r. Badaniu poddano reprezentatywną kwotową próbę dorosłych mieszkańców Polski liczącą 1000 osób. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Obecnie CAWI jest jedną z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się metod marketingowych.

Rynki Alkoholowe 4/2020

temat 04


degustacja banner