okl 2021 07


okl 2021 06

 

Okres wakacyjny sprzyja sprzedaży takich kategorii alkoholu, jak cydry czy gotowe drinki niskoprocentowe (RTD). Alkohole te charakteryzują się lekkością, świeżością, a to sprawia, że są idealne w upalne wieczory. Właśnie w miesiące letnie konsumenci najchętniej sięgają po te trunki.

W ramach corocznego ogólnopolskiego badania zwyczajów konsumenckich i zakupowych na rynku alkoholowym w Polsce, konsumenci najnowszej tury badania CBM Indicator zostali zapytani o miejsce zakupu cydrów oraz gotowych drinków niskoprocentowych. Z ich deklaracji wynika, że konsumenci decydując się na zakup cydru najczęściej wybierają dyskont Biedronka. To właśnie w Biedronce alkohol ten kupuje co czwarta osoba. Na drugim miejscu wśród miłośników cydrów są sklepy monopolowe oraz sieć supermarketów Tesco, które otrzymały tyle samo wskazań – 23%. Niemalże co piąty konsument kieruje się do sklepu osiedlowego lub do supermarketów typu Carrefour (17%) lub Auchan (16%).
Jeśli chodzi o zakup gotowych drinków niskoprocentowych, to również Biedronka jest najczęściej wskazywanym miejscem. Mniej więcej co piąta osoba deklarowała, że kupuję RTD w Biedronce. Na drugim miejscu osoby spożywające RTD wskazują sklep monopolowy (17%). Na popularności straciły najbardziej sklepy osiedlowe, które uzyskały zaledwie 6% wskazań. Na wykresie 1 zaprezentowane są wyniki odnoszące się do preferowanych miejsc zakupowych konsumentów cydrów i RTD.

indi 1
Badanie alkoholi porusza również kwestie dotyczącą oczekiwań wobec opakowań cydrów i RTD. Zarówno dla gotowych drinków niskoprocentowych, jak i cydrów za najbardziej atrakcyjne opakowanie uważany jest zestaw promocyjny z gadżetem. Zdaniem konsumentów to właśnie drobne upominki najbardziej zachęcają do zakupu danej marki. Wyniki wskazań dla obu tych kategorii alkoholu są do siebie zbliżone. W przypadku cydrów wybór ten zdeklarowało 35% respondentów, a dla RTD 31% badanych. Na drugim miejscu z niemal identycznymi wynikami dla obu kategorii znalazło się opakowanie typu wielopak. Takiej odpowiedzi udzieliło 25% konsumentów RTD oraz 22% spożywających cydry. Pomimo tego, że większość wskazań respondentów cydrów i RTD jest podobna, to można zauważyć pewną rozbieżność dotyczącą opakowania w formie ozdobnej butelki. Otóż, jak pokazują wyniki badań dla respondentów kupujących RTD ozdobna butelka jest na trzecim miejscu wśród najbardziej preferowanych opakowań. Takie opakowanie wybrałby niemalże co czwarty respondent. Natomiast dla miłośników cydrów, ozdobna butelka nie jest już tak istotna, gdyż wskazuje ją zaledwie 11% badanych. Dla konsumentów cydrów większe znaczenie ma tzw. hanger, czyli opakowanie z logo lub informacją o marce (16%). Szczegółowe wyniki odpowiadające na pytanie, jakie opakowanie promocyjne najbardziej zachęca do kupna danego rodzaju alkoholu, przedstawia wykres 2.

indi 2
Sprzedając poszczególne kategorie alkoholu warto również zwrócić uwagę odnośnie promocji oczekiwanych przez konsumentów. I tak w przypadku cydrów najbardziej atrakcyjną promocją jest niższa cena za opakowanie tej samej wielkości. Na tą odpowiedź wskazuje 28% respondentów. Na drugiej pozycji najczęściej pożądanych promocji jest możliwość zakupu drugiego opakowania w niższej cenie. Tę formę promocji wybrałoby 23% badanych. Miłośnicy cydrów również zdecydowaliby się na zakup większego opakowania ulubionej marki, ale w takiej samej cenie, co zwykłe opakowanie (22%).
W przypadku RTD możemy zauważyć zamianę wyborów odpowiedzi dotyczącą preferowanych promocji. Konsumenci gotowych drinków niskoprocentowych na pierwszym miejscu wybraliby promocje, gdzie cena produktu jest taka sama, ale ma większe opakowanie. Taką odpowiedź wybiera 33% badanych. Drugi najważniejszy wynik to niższa cena za opakowanie tej samej wielkości (29%). Przeszło co piąty kupujący preferowałby drugie opakowanie za niższą cenę. Na podstawie wyników można zauważyć, że konsumentów najbardziej interesują promocje cenowe, które wydają się zdecydowanie atrakcyjniejsze niż np. gratisowe dodatki czy konkursy i loterie. Wybory respondentów dotyczące opakowań i promocji mogą być cenną wskazówką dla producentów tych alkoholi. Szczegółowe wyniki pokazuje wykres 3.

indi 3

Kolejna XXXVI tura badań rynku napojów alkoholowych w Polsce została przeprowadzona przez Centrum Badań Marketingowych Indicator w grudniu 2018 r. Badaniu poddano reprezentatywną kwotową próbę dorosłych mieszkańców Polski liczącą 1000 osób. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Obecnie CAWI jest jedną z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się metod marketingowych.

Rynki Alkoholowe 8/2019

temat 07


degustacja banner