okl 2021 04


okl 2021 03

 

Cydry należą do grupy napojów lekkich, mających właściwości gaszące pragnienie, co oznacza, że nadają się idealnie na sezon letni. Jak pokazują wyniki analiz najnowszych badań przeprowadzanych cyklicznie przez CBM Indicator, duża grupa respondentów (25%) spożywa ten alkohol w okresie wiosenno-letnim.

Chociaż odsetek osób deklarujących picie cydrów nieustannie rośnie w porównaniu do wyników z poprzednich lat i w 2019 r. wyniósł 44%, to jak wynika z najnowszych sondaży, znajomość marek tego trunku pozostaje bez zmian. Liderem testu znajomości spontanicznej od wielu lat jest Cydr Lubelski, rozpoznawalność którego sięga 47% wśród respondentów. Jeżeli jednak spojrzymy na wyniki testu znajomości wspomaganej, to wyglądają one już nieco inaczej. Najczęściej wskazywaną marką jest, co prawda, także Cydr Lubelski z wynikiem 61%. Drugie miejsce natomiast zajmuje Somersby (w Polsce jako napój piwny), marka została wskazana przez niemal połowę respondentów, podczas gdy jej znajomość spontaniczna stanowiła jedynie 4%. Kolejne dwa cydry, które otrzymały ponad 20% wskazań, to 7 Sadów (28%) oraz Cydr Polski (25%), co ósma osoba zaznaczała także Cydr Miłosławski lub Dobroński Cydr. Więcej danych na ten temat zawiera wykres 1.

indi 1
Wysoka rozpoznawalność powoduje większe zainteresowanie wśród konsumentów. Dlatego nic dziwnego, że najczęściej spożywanymi są Cydr Lubelski (48%) oraz Somersby (29%). Są to również marki, które koneserzy najchętniej byliby skłonni polecić innym osobom (odpowiednio 43% i 26%). Szczegółowy rozkład odpowiedzi w kwestii najchętniej spożywanych cydrów oraz skłonności do ich polecania prezentujemy na wykresie 2.

indi 2
Oczywiście, znajomość marek nie jest jedynym powodem ich polecania. Najważniejszym kryterium dla konsumentów pozostaje smak napojów. Przede wszystkim właśnie ze względu na ten czynnik konsumenci poleciliby Cydr Lubelski (48%) oraz Somersby (58%). Innym ważnym czynnikiem jest wysoka jakość tych marek (Cydr lubelski – 27%, Somersby – 24%). Więcej informacji na ten temat zawiera wykres 3.

indi 3
Miłośnicy cydrów uznają, że najczęściej kupują ten alkohol w supermarketach lub hipermarketach (47% i 44% odpowiednio). Aż 1/3respondentów decyduje się na zakup cydru w dyskontach typu Biedronka. Konsumentami cydrów częściej są kobiety, osoby w wieku 30-39 lat, osoby z podstawowym wykształceniem, mieszkańcy miast wielkości powyżej 500 tys.

Gotowe-niskoprocentowe
Drinki gotowe do spożycia cieszą się niewielką popularnością wśród konsumentów. Spożycie tego rodzaju alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy deklaruje 25% osób, a jedynie 1% respondentów zaznacza, że lubi spożywać tego typu napoje.
Znajomość marek RTD jest dość słaba wśród respondentów. Dominujące są znane marki alkoholi mocnych: Jack Daniel’s, Smirnoff Ice, Bacardi, Sobieski Impress oraz Jim Beam. Najczęściej wymieniane spontanicznie marki to Bacardi Breezer i Sobieski Impress, znajomość których deklarowała co dziesiąta osoba. Natomiast Jack Daniel’s Cola/ Ginger i Smirnoff Ice zajmują pierwsze miejsce w rankingu znajomości wspomaganej z wynikami po 23%. Nieco mniej punktów zyskał Bacardi Breezer (22%). Wiecej na ten temat znajdziemy w wykresie 4.

indi 4
Bacardi Breezer jest także marką, której chęć spożycia deklaruje 16% osób badanych. O 3% mniej zyskały Jack Daniels & Cola/Ginger. Natomiast Finlandia Frost, chętnie spożywana przez 11% respondentów to marka, którą konsumenci najbardziej byliby skłonni polecić innym (14% wskazań). Głównym atutem tego napoju jest, zdaniem respondentów, jego atrakcyjna cena, wysoka jakość i smak. Bacardi Breezer natomiast zajmuje drugie miejsce wśród najchętniej polecanych przez respondentów marek z tej grupy alkoholi (13% wskazań) – patrz wykres 5. Najważniejszym kryterium dla konsumentów jest jego wysoka jakość.

indi 5

Kolejna XXXVII tura badań rynku napojów alkoholowych w Polsce została przeprowadzona przez Centrum Badań Marketingowych Indicator w grudniu 2019 r. Badaniu poddano reprezentatywną kwotową próbę dorosłych mieszkańców Polski liczącą 1 000 osób. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Obecnie CAWI jest jedną z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się metod marketingowych.

Rynki Alkoholowe 8/2020

temat 04


degustacja banner