Zamawiam prenumeratę ogólnopolskiego miesięcznika branżowego „Rynki Alkoholowe”

Warunki prenumeraty

Nazwa płatnika, dane do faktury VAT

Czasopismo zawiera wyłącznie informacje używane do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi, które w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie są uważane za reklamę (art. 2.1 pkt 3 ww. ustawy).

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO. Administratorem danych jest Kartel Press Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Szosa Bydgoska 56. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: kartel@kartel.com.pl lub zadzwoń pod numer tel. 56 660 31 60. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 11 lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6 lat (informacje rozliczeniowe). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.
Powered by BreezingForms