Zamawiam prenumeratę ogólnopolskiego miesięcznika branżowego „Rynki Alkoholowe”

Warunki prenumeraty

Nazwa płatnika, dane do faktury VAT

Czasopismo zawiera wyłącznie informacje używane do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi, które w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie są uważane za reklamę (art. 2.1 pkt 3 ww. ustawy).